Nacházíte se zde: LAP Informace o databázích Informační zdroje dostupné na tomto serveru
Akce dokumentů

Informační zdroje dostupné na tomto serveru

 

Po kliknutí na jméno databáze zobrazíte u některých z nich návod, jak v dané databázi vyhledat požadované údaje.

 1. Klasická filologie
 2. Medievistika, neolatinistika
 3. Biblistika
 4. Historie
 5. Teologie, církevní dějiny
 6. Filozofie, literární věda
 7. Dějiny umění, muzikologie
 8. Bibliografie, knihovnictví
 9. Digitale bibliothek

Databáze: Filozofie, literární věda

 

Anselm: Opera Omnia

Intelex Corporation

Veškerá dochovaná díla Anselma z Canterbury, podle vydání S. Anselmi: Opera Omnia. Ed. F.S. Schmitt. Edinburgh: Nelson, 1940-1961. Vol. 1-5. 6. svazek obsahuje pouze rejstříky. Nebyl zahrnut, neboť prohledávací stroj indexuje každé slovo automaticky.

 

Berkeley: Works

Intelex Corporation

Vybraná díla George Berkeleyho. Databáze obsahuje všecha díla zahrnutá ve vydání The Works of George Berkeley, Vol. 1-9, edd. T. E. Jessop, A. A. Luce s přihlédnutím k rukopisům.

 

British Philosophy 1600-1900

Intelex Corporation

Databáze obsahuje nejdůležitější filozofická díla nejvlivnějších britských filozofů 17-19. stol. Zahrnuta jsou díla těchto autorů: Francis Bacon, Thomas Hobbes, British Moralists (Selections), Anne Conway, John Locke, Bishop George Berkeley, David Hume, Adam Smith, Edmund Burke, David Ricardo, Jeremy Bentham, John Stuart Mill, Henry Sidgwick.

 

Descartes: Oeuvres Completes

Intelex Corporation

Veškerá dochovaná díla René Descarta včetně korespondence podle CONNAUGHT DESCARTES PROJECT, edd. André Gombay, Calvin Normore, Randal Keen, Rod Watkins

 

Goethes Werke

Chadwyck-Healey

Souborné vydání Goetheho děl, podle Výmarského vydání (1887-1919) známého také jako Sophien-Ausgabe. Dále tato elektronická podoba obsahuje Biedermannovy Anhang an Goethes Werke a Goethes Gespräche a také všechny dopisy, které byly dosud objeveny podle Paul Raabe (ed.), Goethes Werke, Nachträge zur Weimarer Ausgabe (München, 1990).

Výmarská edice je považována za úplné a definitivní vydání a představuje celkem 143 tištěných svazků uspořádaných do 4 sekcí:

 • I. literární práce (63 svazků) - poezie, drama, próza
 • II. vědecké práce (14 svazků) - teorie světla a barev, přírodní vědy, morfologie (botanika, zoologie), mineralogie a geologie
 • III. deníky (15 svazků)
 • IV. korespondence (51 svazků)

Goethes Gesprache navíc zachycují lépe než jiné práce Goethovo mluvené slovo. Nachtrage zur Weimarer Ausgabe obsahují všechny Goethovy dopisy, které byly objeveny po dokončení původního výmarského vydání. Uživatelské rozhraní a příručka je k dispozici v angličtině a v němčině, vlastní texty jsou v němčině.

 

Hegel: Werke

Intelex Corporation

veškerá dochovaná díla G. W. F Hegela, která byla publikována Společností přátel po jeho smrti v r. 1831.

 • G.W.F. Hegel, Werke. Vollständige Ausg. durch einen Verein von Freunden des Verewigten: Ph. Marheineke [et al.] Berlin: Duncker und Humblot, 1832-1845.

Tato edice byla dále přetiskována. Současná verze Hegel: Werke II je založena na tištěné předloze G.W.F. Hegel, Werke in zwanzig Bänden. Theorie-Werkausgabe. Frankfurt: Suhrkamp, 1970.

 

Hume: Complete Works and Correspondence

Intelex Corporation

veškerá dochovaná díla Davida Humea (podle různých vydání, např. 1854 Works, 1898: Green and Grose,1911 Everyman's Library Edition, atd., některá byla vydána i podle původních starých tisků z 18. stol.) včetně tří svazků korespondence Letters of David Hume, Vol. 1, 2 (Oxford: 1932), New Letters of David Hume (Oxford: 1954).

 

Kant: Hauptwerke

Intelex Corporation

Databáze obsahuje filozofická díla I. Kanta, která vyšla za jeho života i posmrtně. Byla použita edice Immanuel Kant, Gesammelte Schriften. Hrsg. von der Königlich- Preussischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Berlin, 1902-. Zahrnuté tituly najdete v následujících odstavcích.

 

Kant: Philosophische Briefe

Intelex Corporation

Databáze obsahuje koresopondenci I. Kanta týkající se filozofických témat. Byla použita zejména edice Immanuel Kant, Gesammelte Schriften. Hrsg. von der Königlich- Preussischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Berlin, 1902-. Zahrnuté tituly najdete v následujících odstavcích.

 

Leibniz: Philosophische Schriften

Intelex Corporation

Databáze obsahuje díla G. W. Leibnize.

 

Locke: Philosophical Works

Intelex Corporation

Databáze obsahuje následující filozofická díla J. Lockea.

 

Montaigne (Corpus Montaigne)

...

 

Nietzsche Werke

Walter de Gruyter a Intelex Corporation

Databáze obsahuje veškeré dochované dílo Friedricha Nietzscheho. Byla zpracována podle kritického vydání uvedeného níže

 

Oxford Classical Dictionary

Intelex Corporation

elektronické vydání stejnojmenné knižní publikace, která bývá hodnocena jako jedna z nejlepších příruček pro dané období.

 • The Oxford classical dictionary. Edited by Simon Hornblower and Antony Spawforth. Third edition. Oxford; New York: Oxford University Press, 1996.

 

Schopenhauer: Hauptwerke

Intelex Corporation

Databáze obsahuje hlavní filozofická díla A. Schopenhauera. Jedná se o prvních 6 svazků Sämmtliche Werke (1911-1923). Jejich seznam je uveden níže.

 

Shakespeare: Complete Works

...

 

Voltaire électronique

Chadwyck-Healey ve spolupráci s Voltaire foundation (Oxford)

Voltairova opera omnia podle oxfordského vydání (Complete works of Voltaire). Zatím jsou zpracovány tyto svazky: 8, 10, 14, 15, 17, 31A, 31B, 33, 35, 36, 50, 62, 63A, 64, 69. Připravují se: 2, 7, 48, 53-55, 81-82.

 

Wittgenstein: Collected Works

Intelex Corporation

Databáze obsahuje následující anglicky psaná díla L. Wittgensteina.

 

Wittgenstein: Letters, Lectures...

Intelex Corporation

Databáze obsahuje výbor z Wittgensteinovy korespondence.

 

Wittgenstein: Nachlass

Intelex Corporation

Databáze obsahuje kompletní pozůstalost L. Wittgensteina včetně nevydaných poznámek a deníků. Kromě diplomatického přepisu a kritické edice obsahuje též faksimile všech dochovaných písemností.

 

Wittgenstein: Tagebücher und Briefe

Intelex Corporation

Databáze obsahuje edice Wittgensteinových deníků a korespondence.

 

 

 

 

 

 


Osobní nástroje