Nacházíte se zde: LAP Informace o databázích Informační zdroje dostupné na tomto serveru
Akce dokumentů

Informační zdroje dostupné na tomto serveru

 

Po kliknutí na jméno databáze zobrazíte u některých z nich návod, jak v dané databázi vyhledat požadované údaje.

  1. Klasická filologie
  2. Medievistika, neolatinistika
  3. Biblistika
  4. Historie
  5. Teologie, církevní dějiny
  6. Filozofie, literární věda
  7. Dějiny umění, muzikologie
  8. Bibliografie, knihovnictví
  9. Digitale bibliothek

Databáze: Dějiny umění, muzikologie

 

Allegemines Künstlerlexikon - World Biographical Dictionary of Artists

Referenční databáze na CD-ROM se stručnými profily umělců převzatými ze tří lexikonů: Allgemeine Lexikon der Bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, známého jako Thieme-Becker, Lexikon der Künstler des 20. Jahrhunderts od Hanse Vollmera a Allgemeines Künstlerlexikon. Je možné vyhledávat podle 26 kritérií, jako je jméno, umělecký pseudonym, původní povolání, umělecký obor, datum a místo narození a úmrtí atd. Data jsou v angličtině a v němčině. 15. vydání na CD-ROM obsahuje 614 tisíc hesel, roční přírůstek činí 28 tisíc záznamů. Akutalizace: dvakrát ročně.

Referenční databáze na CD-ROM se stručnými profily umělců převzatými ze tří lexikonů: Allgemeine Lexikon der Bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, známého jako Thieme-Becker, Lexikon der Künstler des 20. Jahrhunderts od Hanse Vollmera a Allgemeines Künstlerlexikon. Je možné vyhledávat podle 26 kritérií, jako je jméno, umělecký pseudonym, původní povolání, umělecký obor, datum a místo narození a úmrtí atd. Data jsou v angličtině a v němčině. 15. vydání na CD-ROM obsahuje 614 tisíc hesel, roční přírůstek činí 28 tisíc záznamů. Akutalizace: dvakrát ročně.

 

Bibliography of the History of Art (BHA)

Centre National de la Recherche Scienifique (spolupráce s Getty Institute

bibliografická databáze z oboru dějin umění, nástupce International repertory of the Literature of Art (1975-1989) a Répertoire d'art et d'archéologie (1973-1989). U každé položky je uveden i abstrakt. Aktuálně pokrývá období 1973-2002.

Přední databáze z oblasti výtvarného umění, pokrývá současnou mezinárodní literaturu o dějinách umění v Evropě i Novém světě od dob antiky až dodnes. BHA pokrývá výtvarné i dekorativní a užité umění včetně lidového. BHA zahrnuje bibliografické záznamy a abstrakty ze 1400 časopisů a dále knih, konferencí, esejů, katalogů výstav, katalogů vybraných obchodníků s uměním, disertačních prací a publikací v mikroformátech. Abstrakty jsou v angličtině a ve francouzštině a také tezaurus (pro data od roku 1990) je dvojjazyčný. BHA zahrnuje informace ze zdrojů Repertory of the Literature of Art (RILA) a Repertoire d'Art et d'Archeologie (RAA), z nichž byla vytvořena retrospektiva 1973-1989. Databáze nepokrývá film (protože se jedná o múzické umění), ale zato např. pokrývá scénografii i fotografii a všechna současná nová média. Geograficky pokrývá umění celého světa pokud odráží vlivy západní tradice – např. i křesťanské umění v Asii, evropské koloniální umění v Africe a na Dálném Východě, a na druhé straně i „nezápadní“ umění, pokud naopak ovlivnilo umění Evropy a Ameriky. Celkem BHA představuje přes 500 000 záznamů, z toho 39% popisuje zdroje původně publikované v angličtině, 18% v němčině, 16% ve francouzštině a 12% v italštině. Aktualizace čtvrtletně.

 

Seznam excerpovaných časopisů zde

 

BSLM - Katalog der Notendrucken

...

 

Codex Speciálník

...

 

Franusův kancionál, faksimile, indexy

...

 

International Bibliography of Printed Music, Music Manuscripts and Recordings

K. B. Saur, Munich

Produkt známého německého nakladatelství Saur. Tato databáze je součástí série bibliografických databází na CD-ROM. V případě zakoupené bibliografie hudebních tisků, rukopisů a nahrávek jde tedy o unikátní celosvětový katalog produkce notového materiálu, ale také o katalog starých tisků a hudebních rukopisů nejvýznamějších evropských knihoven. Retrospektiva: 1300 (ojediněle) - 1999. Hlavní záběr databáze jde od r. 1955-1995. Poskytuje detailní informace o autorovi, stylu, aranžmá a mnoho dalších. 29 vyhledávacích kritérií, která lze vzájemně kombinovat. Obsahuje 1,7 miliónu záznamů: 870 000 tisků, 37 000 rukopisů, 782 000 zvukových záznamů.

 

Marburger Index

K.G.Saur

Katalog uměleckých památek uchovávaných v Německu. Databáze zpracovaná podle fotodokumentace archivu Bildarchiv Foto Marburg. Obsahuje záznamy o 400 tisících fotografií 187 tisíc uměleckých děl - obrazů, kreseb, soch, knižních iluminací, architektonických památek a grafiky ze sbírek německých muzeí, knihoven, archivů a univerzit. Ve většině případů jsou data převzata z mikrofišového vydání Marburger Indexu, zbytek pochází z obdobných zdrojů zaměřených na jiné země - Rakousko, Řecko, Francie, Švýcarsko aj. Databáze umožňuje vyhledávat podle řady kritérií - např. jména umělce, typu objektu, notace ikonografického třídění, vlastníka, objednatele díla, místa vystavení díla apod. Aktualizace CD-ROM: 1x ročně.

 

RISM Music manuscripts after 1600

K. G. Saur Verlag

Databáze hudebních rukopisů po r. 1600. Řada autorsky identifikovatelných děl. Obsahuje také tematický katalog, kde lze vyhledávat podle notace.

 

Sedláček - Hrady, zámky a tvrze české

 

 

 

 

 

 


Osobní nástroje