Nacházíte se zde: LAP Informace o databázích Informační zdroje dostupné na tomto serveru
Akce dokumentů

Informační zdroje dostupné na tomto serveru

 

Po kliknutí na jméno databáze zobrazíte u některých z nich návod, jak v dané databázi vyhledat požadované údaje.

  1. Klasická filologie
  2. Medievistika, neolatinistika
  3. Biblistika
  4. Historie
  5. Teologie, církevní dějiny
  6. Filozofie, literární věda
  7. Dějiny umění, muzikologie
  8. Bibliografie, knihovnictví
  9. Digitale bibliothek

Databáze: Bibliografie, knihovnictví

 

International Bibliography of Printed Music, Music Manuscripts and Recordings

K. B. Saur, Munich

Produkt známého německého nakladatelství Saur. Tato databáze je součástí série bibliografických databází na CD-ROM. V případě zakoupené bibliografie hudebních tisků, rukopisů a nahrávek jde tedy o unikátní celosvětový katalog produkce notového materiálu, ale také o katalog starých tisků a hudebních rukopisů nejvýznamějších evropských knihoven. Retrospektiva: 1300 (ojediněle) - 1999. Hlavní záběr databáze jde od r. 1955-1995. Poskytuje detailní informace o autorovi, stylu, aranžmá a mnoho dalších. 29 vyhledávacích kritérií, která lze vzájemně kombinovat. Obsahuje 1,7 miliónu záznamů: 870 000 tisků, 37 000 rukopisů, 782 000 zvukových záznamů.

 

Iter Italicum

E.J.Brill: Leiden - New York - Cologne

Soupis dříve nezkatalogizovaných humanistických rukopisů knihoven celého světa. Tištěná verze Iter Italicum byla publikována v letech 1963-1992 v šesti svazcích. Tyto svazky jsou dostupné ve fondu knihovny ÚKS AV ČR.

 

JSTOR - Journal Storage

...

 

Knihopis Digital

...

 

Latin Bibliography 15th Century to 2001

Saur Verlag

Druhé vydání databáze (doplněné o cca 30 % objemu informací) nabízí na základě průzkumu fondů nejvýznamnějších světových knihoven bibliografické údaje o evropské knižní produkci v latinském jazyce vydané tiskem v období 1450 - 2001. Dostatečně zahrnuje i českou knižní produkci v latinském jazyce 16. - 18. století.

Databáze je ve druhém vydání v provozu. V nejbližších letech se očekává ještě jedno doplněné vydání.

 

Slovník českých a slovenských knihtiskařů

...

 

The Illustrated Incunabula Short Title Catalogue

British Library

Jde o souborný katalog prvotisků (tisků do r. 1500) obsahujících ilustrace. Katalog byl sestaven na základě historických knižních fondů hlavních evropských knihoven. Tento souborný katalog byl budován od r. 1980 v British Library. Nyní je tento informační zdroj k dispozici v digitalizované podobě.

Databáze je kompletní.

 

 

 

 

 

 


Osobní nástroje