Nacházíte se zde: LAP O projektu
Akce dokumentů

O projektu

lokalita, profil, vnitřní členění, historie a tradice, ...

Profil projektu

Litterae ante portas - databáze ke studiu řeckých a latinských textů. Portál je k dispozici díky podpoře, kterou poskytlo Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy v rámci programu INFOZ.

 

Organizace účastnící se projektu

 

Masarykova univerzita - hlavní řešitel

Žerotínovo nám. 9, 601 77  Brno

řešitelské pacoviště: Filozofická fakulta, Arne Nováka1, 602 00Brno

hlavní řešitel: PhDr. Jan Kalivoda

kontaktní osoba: PhDr. Jan Kalivoda

http://www.phil.muni.cz/

 

Spoluřešitelé

 

Filosofický ústav Akademie věd České republiky, v.v.i.

sídlo: Jilská 1, 110 00  Praha 1

kontaktní osoba: ThLic. Jiří Žůrek, ThD.

http://www.flu.cas.cz

 

Univerzita Karlova v Praze

sídlo: Ovocný trh 3, 116 36  Praha 1

kontaktní osoba za Filozofickou fakultu: Bc. Šárka Frantová

kontaktní osoba za Husitskou teologickou fakultu: Mgr. Hana Končická

kontaktní osoba za Evangelickou teologickou fakultu: PhDr. Barbora Drobíková

kontaktní osoba za Katolickou teologickou fakultu: Mgr. Jiří Kelbl

http://www.cuni.cz/

 

Univerzita Palackého v Olomouci

sídlo: Křížkovského 8, 771 47 Olomouc

kontaktní osoba: PhDr. Ludmila Slezáková

http://www.upol.cz/

 

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

sídlo: Branišovská 31, 370 05 České Budějovice  

kontaktní osoba: Ing. Eva Křížková

http://www.jcu.cz/

 

Západočeská univerzita v Plzni

sídlo: Univerzitní 8, 306 14  Plzeň

kontaktní osoba: PhDr. Miloslava Faitová

http://www.zcu.cz/

 

Mezinárodní baptistický teologický seminář Evropské baptistické federace, o.p.s.

sídlo: Nad Habrovkou 3, 160 00  Praha 6

kontaktní osoba:  JUDr.Petra Veselá

http://www.ibts.eu/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Osobní nástroje