Nacházíte se zde: LAP Rady pro nové uživatele
Akce dokumentů

Rady pro nové uživatele

 

Důležitá upozornění

Úvodní informace o způsobu využívání našeho serveru si můžete přečíst pod odkazem "Základy používání serveru" vlevo nahoře na této stránce (zde).

Funkce našeho serveru je testována jen pro webový prohlížeč MS Internet Explorer verze nejméně 7.0 nebo vyšší.

Při prvním přihlášení budete muset několik vteřin počkat na autokonfiguraci vašeho profilu a nastavit si na vyžádání systému konfiguraci Internet Exploreru - volte Express Setup a akceptujte nabídky systému. Tyto úkony budete muset provést pouze jednou.

Jiné webové prohlížeče systému Windows (zvláště Firefox) pracují s naším serverem podle informací uživatelů také. Podle sdělení některých našich uživatelů je někdy Firefoxu nejdříve napovědět uložení potřebného připojovacího programu ve znění "C:\windows\system32\mstsc.exe" (pokud Firefox tvrdí, že neví, jak pracovat s odkazy k serveru na našich stránkách).

Ze systémů Windows XP, Windows Vista, Windows 7 a Windows 8 můžete k našemu serveru přistupovat bez nutnosti jakékoli konfigurace systému. Do starších verzí Windows a do systému Macintosh a Linux/Unix je nutno doinstalovat dodatečný software - níže v tomto textu jsou další informace.

Pro přenášení řeckých a hebrejských citátů z databází serveru do vašich dokumentů a pro jejich další editaci budete potřebovat řecké a hebrejské fonty. (Toto přenášení pomocí schránky Windows je v některých velmi zabezpečených lokálních sítích zablokováno a nefunguje, možná i na vašem pracovišti.) Tyto fonty jsme pro vás umístili ke stažení pod odkazem "Soubory ke stažení" vlevo nahoře na této stránce (zde). Na tomto odkazu najdete i poznámky k užívání jednotlivých fontů. Všechny si můžete stáhnout a instalovat na svém počítači, jejich legální použití je bezplatné.

Informace pro nové uživatele

Nutným předpokladem pro využití obsahu našeho serveru LITTERAE ANTE PORTAS je být registrován jako uživatel serveru s přiděleným heslem. Chcete-li se stát takto registrovaným uživatelem, kontaktujte správkyni databáze uživatelů nešeho serveru paní Mgr. Kristýnu Knapkovou (264122@mail.muni.cz). Informace o podmínkách bezplatné registrace najdete pod odkazem "Podmínky přístupu" vlevo nahoře na této stránce (zde).

Na rozdíl od dřívější praxe není nutné na vašich počítačích ve Windows XP, Windows Vista, Windows 7 a Windows 8 instalovat žádný software ani provádět jakékoli úpravy nastavení. To jistě bude platit i pro budoucí verze Windows. 

Do starších verzí Windows je nutno doinstalovat tzv. RDP Client. Jde o velmi jednoduchý úkon - stáhněte si na váš počítač soubor s potřebným softwarem z odkazu "Soubory ke stažení" vlevo nahoře na této stránce (zde) a spusťte ho jako jakýkoli jiný program. Po proběhnutí instalace by vám měly i ze starších verzí Windows fungovat odkazy ke vstupu na náš server na startovní stránce tohoto portálu a na adrese http://litterae.phil.muni.cz .

Totéž platí pro systémy Macintosh a Linux/Unix. Pod odkazem "Soubory ke stažení" (zde) máte k tomu účelu k dispozici potřebné soubory. Nemáme dosud téměř žádné zkušenosti s jejich funkčností a uvítáme zpětnou vazbu od uživatelů, kteří si je instalují.

V případě jakýchkoli potíží se obraťte na správce serveru PhDr. Jana Kalivodu.


Osobní nástroje