Navigace

Fakultní služby


Univerzitní služby

 

 

Ústav pomocných věd historických a archivnictví Filozofické fakulty Masarykovy univerzity je vědecko-pedagogickým pracovištěm, které je zaměřeno na výzkum v oblasti pomocných věd historických, dějin správy, archivnictví a na ediční práci. více...

Info

O tomto portálu

Rychlé odkazy
 

Osobní nástroje