Navigace

Fakultní služby


Univerzitní služby

 

 

Ústav archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity s hlubokým zármutkem oznamuje, že dne 9. září 2016 zemřel ve věku nedožitých 69 let prof. PhDr. Zdeněk Měřínský, CSc., profesor Ústavu archeologie a muzeologie a jeho dlouholetý vedoucí.  Více...

 


Osobní nástroje