Nacházíte se zde: UAM Aktuality 2017 Petroarcheologická exkurze 28. 4. 2017
Navigace

Fakultní služby


Univerzitní služby

 
Akce dokumentů

Petroarcheologická exkurze 28. 4. 2017

Využijte příležitost a vydejte se poznat výchozy významných kamenných surovin s ikonou středoevropské petroarcheologie prof. A. Přichystalem.

 

Program

  • Bánov-Hrad: eneolitické hradisko, bošácká fáze kultury s kanelovanou keramikou, andezitová eruptivní brekcie z andezitu, pískovce a porcelanitu;
  • Bučník u Komně, aktivní lom: těžba porcelanitů a andezitu, využívání porcelanitu v pravěku na ŠI, sběr suroviny;
  • Ilava – Pruské: štěrky Váhu s valouny radiolaritu, melafyru a dalších hornin;
  • Vršatské Podhradie - Vršatské hradné bradlo: bradlové pásmo, vývoj vápenců Vršatské Podhradie – Chmeľová, vývoj vápenců s radiolarity, jámy patrně po pravěké těžbě, sběr radiolaritů včetně artefaktů v suti.

 

Cena 500,- Kč

V ceně je celodenní doprava autobusem od lokality k lokalitě.

 

Závazné přihlášky a poplatky přijímá Dr. Ludmila Kaňáková Hladíková


Osobní nástroje