Nacházíte se zde: UAM Výzkumná infrastruktura
Akce dokumentů

Výzkumná infrastruktura

Stávající infrastruktura výzkumného centra CAS-HPO v rámci ÚAM FF MU zahrnuje zejména přístroje nedestruktivní terénní prospekce, sety terénní dokumentační techniky a přístroje materiálové,  technologické a funkční analýzy artefaktů.

Součástí výzkumných infrastruktur jsou výzkumné terénní stanice ÚAM – Těšetice – Kyjovice, Pohansko u Břeclavi a Panská Lhota se základním zázemím exkavačního terénního výzkumu, odběru vzorků, prosévání a plavení, primární konzervace nálezů a depozice.
 

  • Infrastruktura geofyzikálního nedestruktivního průzkumu zahrnuje Fluxgate magnetometr 4 sondový (pořízen 2010, rozšířen 2015), Fluxgate magnetometr 10sondový s vozíkem (pořízen 2015), georadar (pořízen 2009), set elektroodporové metody, sadu pro detektorový průzkum, SW vybavení pro analýzu geofyzikálních a LIDARových dat. [Více...]
  • Infrastruktura large-scale geodetického průzkumu zahrnuje soubor geodetických přístrojů (pořízených 2004-2015), včetně RTK-GPS a sady 6 totálních stanic. [Více...]
  • Traseologická laboratoř centra je vybavena optickým mikroskopem Olympus BX51-M pro pozorování v odraženém světle, se zvětšením 50x – 200x (LPA i HPA), režimem pro světlé pole, temné pole i polarizaci, s motorizovaným ostřením pro snímky s rozsáhlou hloubkou ostrosti. Realizuje traseologické a materiálové analýzy kamenných, kostěných, kovových i keramických artefaktů. Motorizované ostření mikroskopu je v charakteristikách mikroskopů zapojených oborů v ČR unikátní, umožňuje dokumentovat i velmi 3D nepravidelné povrchy. [Více...]
  • Geologická laboratoř centra je vybavena třemi ručními geologickými vrtáky pro odebírání půdních vzorků. Pedochemickým analýzám slouží zázemí tří výzkumných terénních stanic. [Více...]
  • Archeometrická laboratoř centra v prostorách výzkumné terénní stanice Panská Lhota je vybavena dvěma optickými mikroskopy a stereomikroskopem, dvěma XRF mobilními aparaturami, soupravou brusek pro přípravu nábrusů keramiky, keramickou pecí, malou muflovací pecí a hrnčířským kruhem na nožní pohon.  [Více...]
  • Laboratoř komplexní dokumentace, 3D analýzy a geometrické morfometrie je vybavena 3D scannerem Mephisto EOSScan s rozlišením 1936 x 1288 8 bits, kamerami pro snímání textury a přesností na 0.01-0.2 mm, dále PC stanicí se specializovaným SW pro 3D dokumentaci (Object Modeller Pro 3.1.; Rhinoceros 5.0; Agisoft Stereoscan; Photo Modeler 5.2.3., 3D SOM, Agisoft Photoscan Pro), sadou zrcadlových fotoaparátů pro 3D fotogrammetrickou i 2D fotografickou dokumentaci, včetně makroobjektivů a speciálních objektivů a kompletním osvětlovacím setem, fotostolkem, a setem pro plynulé polohování snímaných artefaktů. [Více...]
  • Laboratoř konzervace keramických nálezů [Více...]

 

Součástí výzkumné infrastruktury centra jsou také tři výzkumné terénní základny Těšetice, Pohansko a Panská Lhota, které se specializují na různé exkavační, dokumentační a další výzkumné metody. Výzkumné terénní základny jsou vybaveny základními technologiemi, přístroji a nástroji pro provádění archeologických terénních výzkumů a pro odběr environmentálních vzorků (flotační linka, síta atd.), realizaci experimentů, dále základními skladovacími prostory a laboratořemi primárního zpracování archeologických nálezů (mytí, evidence, základní konzervace).


Osobní nástroje