Navigace

Fakultní služby


Univerzitní služby

 
Akce dokumentů

O pracovišti

lokalita, profil, vnitřní členění, historie a tradice, ...

 

Profil pracoviště

Ústav archeologie a muzeologie na Filozofické fakultě v Brně zastřešuje všechny hlavní evropské archeologické disciplíny a rovněž vědy o uchování a správě sbírkových předmětů, jež jsou s archeologií nedílně spojeny.

Ústav se profiluje primárně jako vědecká instituce a tomu je podmíněno i vzdělávání studentů.

Studium je rozděleno na bakalářský, magisterský a doktorský studijní program.
 

Vnitřní členění

    . . .

212600 Ústav archeologie a muzeologie
212601 Archeologické pracoviště Pohansko
212602 Archeologické pracoviště Těšetice
212603 Oddělení muzeologie
212610 Středisko pro archeologický výzkum sociálních struktur pravěku až středověku
212620 Centrum pro vzdělávání v moderních metodách archeologické praxe
212630 Centrum Internetové encyklopedie dějin Brna
212640 Katedra UNESCO pro muzeologii a světové dědictví
https://inet.muni.cz/app/lideapr/pracoviste )

 

Historie a tradice

    . . .

 

 


Osobní nástroje