Navigace

Fakultní služby


Univerzitní služby

 
Akce dokumentů

Sekretariát ÚAM

Agendu zajišťuje Jitka Šibíčková ze své kanceláře (hned vedle bývalé kanceláře sekretariátu).


Úřední hodiny:
pondělí - pátek: 9.00–12.00 hodin
pondělí, středa: 13.00-16.00 hodin

Kontaktní údaje:
tel: 549 49 4986 (3444)
e-mail: sibickova@phil.muni.cz


V době mimo úřední hodiny dokumenty k vyřízení či podpisu zanechte buď v přihrádce označené „sekretariát“ (nad ledničkou v chodbičce) nebo na sekretariátu na stole. V obou případech na dokumenty prosím nalepte štítek s Vaším jménem.


Osobní nástroje