Navigace

Fakultní služby


Univerzitní služby

 
Akce dokumentů

Studium

formy studia, nabídka studia, studijní předpisy, studijní materiály, ...

příbuzné: studium

 

Na Oddělení archeologie lze studovat v bakalářském, magisterském i doktorském studiu, v denní, kombinované i distanční formě.

Předpokladem přijetí ke studiu v bakalářském programu je základní orientace v problematice archeologie střední Evropy. Kladně jsou hodnoceny také jazykové znalosti a praxe na archeologickém výzkumu.

Předpokladem přijetí ke studiu v magisterském programu je kromě ukončeného bakalářského studia schopnost odborné práce jak se samotnými archeologickými prameny, tak i s informačními zdroji, včetně cizojazyčných. Předpokládá se již zvolená specializace a bohatá terénní praxe.

Předpokladem přijetí ke studiu v doktorském programu je prokázání schopnosti vědecké práce a její prezentace. Předpokládá se již existence menších publikačních počinů. Kladně je hodnocena úspěšná studijní aktivita v zahraničí.


Osobní nástroje