Akce dokumentů

POCTA JIŘÍMU LEVÉMU

26. až 27. října 2017 BRNO

Program a další informace

 Pozvánka na mezioborovou vědeckou konferenci

POCTA JIŘÍMU LEVÉMU

26. až 27. října 2017 v Brně

 

Jiří Levý (1926–1967) by před několika měsíci oslavil 90. narozeniny. Rozsáhlé dílo, které za sebou zanechal, přesto inspiruje a motivuje humanitní vědce dodnes. Svou prací zasáhl Jiří Levý do rozvoje několika vědních oborů: snad nejznámější je jeho zásadní přínos k vývoji teorie překladu. Kniha Umění překladu (1963) byla ve své době dílem vskutku průkopnickým a díky pronikavosti vhledu a šíři uchopení tématu je přesto, že se obor od Levého dob značně vyvinul a posunul, ceněna dodnes.

S velkým nadšením se Levý ponořil do teorie verše, o čemž vypovídá jednak množství publikovaných studií, jednak dvě versologické konference, které organizoval v Brně v letech 1964 a 1966. Levého záběr byl ale podstatně širší, při zaměření na komparatistiku a literárněvědnou metodologii významně přispěl k formování literární vědy nejen konkrétními analýzami, ale – což považujeme za zvláště důležité – zásadou kriticky přezkoumávat všechny nabízející se koncepty, hodnotit jejich užitečnost a omezení. Bez nadsázky můžeme tvrdit, že předznamenal současný vývoj svým důrazem na potřebu mezioborových propojení a uplatňování exaktních metod i v humanitních vědách, který mimo jiné dokládají Skupina pro exaktní metody a mezioborové vztahy, již Levý založil v polovině šedesátých let a která byla po jeho smrti obnovena jako Skupina pro sémiotiku a matematickou lingvistiku při Československé kybernetické společnosti, a posmrtně zveřejněný výbor studií Bude literární věda exaktní vědou? (1971).

Od doby, kdy si Levý pokládal tuto otázku, se změnilo mnohé. Dnes chceme na Levého odkaz navázat v duchu jeho kritičnosti, humanity a interdisciplinarity. Cílem zkoumání se tak mají stát aktuální podněty a otázky z klíčových oblastí Levého odborných zájmů: translatologie, literární teorie a metodologie a komparatistiky.

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové

srdečně Vás zveme na mezioborovou odbornou konferenci

POCTA JIŘÍMU LEVÉMU

ve dnech 26. až 27. října 2017.

Pořádá Ústav české literatury a knihovnictví Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně

ve spolupráci s Moravskou zemskou knihovnou v Brně a

Ústavem románských jazyků a literatur FF MU v Brně.

 

 

Doufáme, že tato konference, pořádaná v místě Levého dlouholetého působiště, bude místem, kde se k dialogu setkají Levého žáci a pokračovatelé, interpreti jeho díla, následovníci tradice i konstruktivní oponenti,  všichni ti, kdo nalézají i dnes inspiraci v myšlenkách a díle Jiřího Levého, navazují na ně a rozvíjejí je ve vlastních tvořivých konceptech.

 

Vítáme příspěvky v českém a slovenském jazyce o délce do 20 minut z oblasti translatologie, literární teorie a metodologie, versologie a komparatistiky, inspiraci z mezioborových studií a vystoupení ke stále aktuální otázce vztahu humanitní a exaktní vědy, stejně tak příspěvky zaměřené na širší literárně historický kontext osobnosti, díla a odkazu Jiřího Levého.

 

Translatologická jednání budou probíhat ve dvou sekcích, v česko-slovenské a v rámci přidružené konference Ad translationem v sekci anglické, německé, francouzské a španělské.

 

Z vybraných příspěvků bude sestavena kolektivní monografie.

 

Součástí dvoudenního konferenčního jednání budou i akce spojené s poznáním kulturního života města Brna.

 

V případě zájmu zasílejte abstrakty o maximálním rozsahu 250 slov elektronicky na adresu konference.jirilevy@gmail.com do 30. března 2017.

K abstraktům prosím připojte stručné biografické údaje a uveďte svou kontaktní

e-mailovou adresu. Konferenční poplatek ve výši 150 Kč na osobu je splatný během registrace na místě konání konference.

 

 

Za pořadatele se na setkání těší

 

Mgr. Tereza Dědinová, Ph.D.

doc. PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D.

prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D.

 

 

 

 

 

 

   

                                                                             

                                                 


Osobní nástroje