Akce dokumentů

Publikační činnost

 

 

Všechny publikace členů Ústavu české literatury a knihovnictví najdete zde.

 

 

 

  

Tereza Dědinová. Po divné krajině.

 

Kniha ke stažení zde

 

Zuzana Fonioková. Kazuo Ishiguro and Max Frisch: Bending Facts in Unreliable and Unnatural Narration 

Obsah čísla Bohemica litteraria V 15/2. 

 

Anglické abstrakty zde.

 
Tvurci_psani_jako_nastroj_poznavani
Zbyněk Fišer a kol. Tvůrčí psaní v literární výchově jako nástroj poznávání.

Bohemica litteraria V 15/1. Brno, Masarykova univerzita, 2012. 

 Obsah čísla Bohemica litteraria V 15/1.

 

Anglické abstrakty zde.

 
Bohemica litteraria V 15/2. Brno, Masarykova univerzita, 2012. Petr Bubeníček (ed.):Filmová adaptace. (Iluminace 22/2010).Praha: Národní filmový archiv, 2010.Miroslav Balaštík:Postgenerace. Zátiší a bojiště poezie 90. let 20. století. Brno, Host, 2010.
 
Horáček, Radek - Fišer, Zbyněk - Havlík, Vladimír. Slovem, akcí, obrazem - příspěvek k interdisciplinaritě tvůrčího procesu.Brno: Vydavatelství Masarykovy univerzity, 2010.Jan Amos Komenský:Cesta světla. Michaela Soleiman pour Hashemi (ed.). Blansko, ALMI, 2009.Petr Bubeníček - Jan Tlustý (eds.): Adaptace (Pandora 20/2010).Ústí nad Labem: Občanské sdružení Nad Labem, 2010.
 
Zuzana Urválková:Dvojlomná zrcadlení: dílo Karla Herloše-Herloßsohna v českém literárním kontextu.Praha, ARSCI, 2009.Luisa Nováková:Proměny české pohádky: (k historii žánru ve čtyřicátých letech dvacátého století). Brno, Masarykova univerzita, 2009.Zbyněk Fišer: Překlad jako kreativní proces : teorie a praxe funkcionalistického překládání. Brno, Host, 2009.
 
Hana Bočková: Knihy nábožné a prosté. K nábožensky vzdělávací slovesné tvorbě doby barokní. Brno, Matice moravská 2009.Zbyněk Fišer – Raija Hauck (eds.): Literatur und Übersetzung: Bohemistische Studien.Greifswald: Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald,2008.Bohumil Fořt: Teorie vyprávění v kontextu Pražské školy. Brno, Masarykova univerzita, 2008.
 
Bohumil Fořt: Literární postava: vývoj a aspekty naratologických zkoumání. Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2008.Bohemica litteraria.Brno, Masarykova univerzita, 2009.Bohemica litteraria.Brno, Masarykova univerzita, 2008.
 
Peter Zajac et al.:Mezi texty a metodami. Národní a univerzální v české literatuře 19. století.Dalibor Tureček a Zuzana Urválková (eds.). Olomouc, Periplum, 2006.Michaela Soleiman pour Hashemi: Literární fenomén Nepomucké homiletiky. Brno, Tribun, 2007.Oldřich Prefát z Vlkanova: Cesta z Prahy do Benátek a odtud potom po moři až do Palestiny. Hana Bočková (ed.) Praha, Nakladatelství Lidové noviny, 2007.
 
Jitka Bednářová: Josef Florian a jeho francouzští autoři.Brno, Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2006.Tomáš Kubíček, Luboš Merhaut, Jan Wiendl (eds): "Na téma umění a život" : F. X. Šalda 1867-1937-2007. Brno : Host, 2007.Studia Comeniana et historica: [časopis Muzea J.A. Komenského pro komeniologii, historii 16. a 17. století a regionální dějepis moravsko-slovenského pomezí] / [Muzeum J. A. Komenského]. Uherský Brod: Muzeum J.A. Komenského. (č. 81-82).
 
Giuseppe Cambiano, Luciano Canfora, Diego Lanza (eds):Lo Spazio letterario della Grecia antica. Vol. 3, Cronologia e bibliografia della letteratura greca.Roma, Salerno Editrice, 1996.Zdeněk a Drahomíra Kožmínovi: Zvětšeniny z Komenského: modely a detaily (psáno v letech 1985-1988, 2000-2004).Brno, Host, 2007.Zbyněk Fišer (ed):Tvůrčí psaní - klíčová kompetence na vysoké škole. Brno: Doplněk, 2005.
 
Náhled není k dispozici
Bohumil Fořt: Úvod do sémantiky fikčních světů. Brno, Host, 2005.Zdeněk Kožmín: Modely interpretace: Patočkovské průhledy.Brno, Vydavatelství MU, 2001.Jiří Kudrnáč, Zuzana Urválková (eds.):Bohemica litteraria V5-6: Arne Novák - literární historik a kritik. Brno, Masarykova univerzita, 2004.
 
Literatura pro děti a mládež na začátku tisíciletí. Kontexty, problémy, trendy.Praha, Obec spisovatelů, 2009.Michaela Soleiman pour Hashemi: Karel Račín – nedoceněný barokní autor. Brno, Masarykova univerzita, 2005.Literatura určená k likvidaci: sborník příspěvků z konference pořádané v Brně 11. – 12. listopadu 2008. IV.Praha, Obec spisovatelů, 2009.
 
Literatura určená k likvidaci: sborník příspěvků z konference pořádané v Brně 7.-8. listopadu 2006. III. Praha, Obec spisovatelů, 2006.
Vlastimil Válek (ed.):Literatura určená k likvidaci: sborník příspěvků z konference pořádané v Brně 8.-9. listopadu 2004. II.Praha, Obec spisovatelů, 2006.

Luisa Nováková (ed.):Literatura určená k likvidaci: sborník příspěvků z konference pořádané v Brně 26.-27. listopadu 2002 k padesátému výročí politických procesů se spisovateli. Brno, Obec spisovatelů, 2004.
 
Jiří Kudrnáč: Česká literární kritika v dotyku se strukturalismem, (1880-1940). Brno, Host, 2003.Zdeněk Kożmín: Modely interpretace: Patočkovské průhledy.Brno, Masarykova univerzita 2001.Albert Vyskočil - Jitka Bednářová: Kryštof Kolumbus / Svatý mořeplavec. Brno, Atlantis 2000.
 
Zdeněk Kožmín - Jiří Trávníček: Na tvrdém loži z psího vína (Česká poezie od 40. let do současnosti). Brno, Jota 1998.Zdeněk Kožmín: Smysl dekonstrukce: Derridovské průřezy.Brno, Masarykova univerzita 1998.Dušan Jeřábek: Arne Novák. Brno, Masarykova Univerzita 1997.
 
Zdeněk Kožmín:Interpretace básní.Brno, Masarykova univerzita 1997 (2., přepracované vydání).Jiří Mahen - Milan Suchomel: Měsíc / Jiné oči Jiřího Mahen. Brno, Jota 1997.Jiří Trávníček: Poezie poslední možnosti.Praha, Torst 1996.
 
Roman Burián - Zdeněk Kožmín - Jiří Rambousek - Jiří Trávníček: Pět na jednoho (interpretační symposion nad Mikuláškovým Vyvolavačem). Jinočany, H&H 1995.Zdeněk Kožmín:Studie a kritiky.Praha, Torst 1995.Milan Suchomel: Co zbylo z recenzenta (Literární kritika 1954 - 1994). Brno, Vetus Via 1995.
 
Zdeněk Kožmín:Skácel. Brno, Jota 1994.Milan Kopecký:Komenský jako umělec slova. Brno, Masarykova univerzita 1992.Milan Suchomel: Literatura z času krize (Šest pohledů na českou prózu 1958 - 1967). Brno, Atlantis 1992.
 
Zbyněk Fišer: Tvůrčí psaní (Malá učebnice techniky tvůrčího psaní).Brno, Paido 2001.Michaela Horáková, Lubor Kysučan:Literatura I (Výklad, interpretace, literární teorie).Praha, Scientia 1997.Michaela Horáková:Literatura I (Výbor textů, interpretace, literární teorie). Praha, Scientia 1996.
 
Milan Kopecký (ed.):Jan Milíč z Kroměříže a Jan z Jenštejna. Žďár nad Sázavou, Cisterciana Sarensis 1999.Milan Kopecký: Nic stálého přítomného. K literárnímu baroku. Brno, Masarykova univerzita 1999.Zdeněk Kalista: Česká barokní pout'. K religiozitě českého lidu v době barokní. Michaela Horáková (ed.)Žďár nad Sázavou, Cisterciana Sarensis 2001.
 
Jaroslav Durych:Život, ohlasy, soupis díla a literatury o něm. Jitka Uhdeová, Jan Šulc, Jiří Kudrnáč, Karel Komárek (eds.)Brno, Atlantis 2000.Michaela Horáková (ed.): Nádoba zapálená. Soubor svatonepomucenských kázání a jiných spisů z první poloviny 18. století. Žďár nad Sázavou, Společnost Cisterciana Sarensis 2000.Jan Zahradníček: Knihy básní. Jitka Bednářová, Mojmír Trávníček (eds.)Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2001.
 
Jiří Kuběna: Jižní Kříž (Dílo II). Jitka Bednářová (ed.).Brno, Vetus Via 2001.Bohuslav Balbín:Rozprava krátká, ale pravdivá. Milan Kopecký (přel.). Brno, Blok 1997.Oldřich Mikulášek: Verše I-IV. Jiří Kudrnáč, Zdeněk Drahoš (eds.) Praha, Ivo Železný 1997-2000.
 
 
Jiří Kudrnáč (ed.):Vteřiny duše. Drobná próza české secese Praha, Odeon 1989.Nathanaél Vodňanský z Uračova: Theatrum mundi minoris. Hana Bočková, Jiří Matl (eds.). Brno, Atlantis 2001. Bohemica litteraria. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Řada literárněvědná bohemistická (V). Brno, Masarykova univerzita.
 
 
   
 

 


Osobní nástroje