Nacházíte se zde: UFV Nabídka stáží // ČT Brno
Akce dokumentů

Nabídka stáží // ČT Brno

 

Česká televize, Televizní studio Brno

nabídka stáží pro studenty VŠ

 

 

Jedná se o bezplatné, tříměsíční stáže. Přesný termín nástupu sdělí vybraným studentům po skončení výběrových řízení na jednotlivé pozice příslušní vedoucí jednotlivých pracovišť.

 

Uzávěrka přihlášek: 15.10.2017

 

Pravidla přijetí: Žádost o zařazení do výběrového řízení na jednotlivé pozice zašle zájemce písemně garantovi za ČT (uvedený u každé pozice). K žádosti připojí životopis, stručný motivační dopis a uvede obor, který studuje.

Pokud zájemce splní požadavky ČT, bude zařazen do výběrového řízení na danou pozici a pozván k ústnímu pohovoru.

 

 

NABÍDKA POZIC:

 

Název pozice: Redaktor/redaktorka zpravodajství

Pracovní náplň: aktivní zapojení do chodu redakce zpravodajství dle zadání vedoucího vydání. Stážisté se podílejí na přípravě témat, podkladů a rešerší při zpracování reportáží a po zapracování vyjíždějí na natáčení

Garant za ČT:    Mgr. Roman Ondrůj, šéfredaktor regionálního zpravodajství,

e-mail: staze.brno@ceskatelevize.cz

 

Název pozice: Druhý asistent/ka produkce          

Pracovní náplň: plnění dílčích úkolů produkce při přípravě natáčení, natáčení a postprodukci televizního pořadu

Garant za ČT:    Mgr. Igor Chvála, vedoucí výroby, e-mail: igor.chvala@ceskatelevize.cz;

 

Název pozice: Tvorba lokační databáze

Pracovní náplň: digitalizace fotografií lokací, vyhledávání popisných informací, vkládání dat do databáze, vytvoření metodiky/formuláře pro vznik databáze, zadávání klíčových slov, aktualizace dat

Garant za ČT:    Pavlína Hobzová, e-mail: pavlina.hobzova@ceskatelevize.cz

 

Název pozice: Asistent/ka marketingu a komunikace    

Pracovní náplň: pozice zaměřená na PR pořadů Televizního studia Brno ČT a marketingových aktivit

Garant za ČT:    Bc. Hana Orošová, tisková mluvčí TS Brno, e-mail: hana.orosova@ceskatelevize.cz;

 

Název pozice: Asistent/ka ekonomiky a účetnictví         

Pracovní náplň: asistence a spolupráce v útvarech ekonomiky, účetnictví, plánování a controllingu

Garant za ČT:    Ing. Jiří Ševčík, vedoucí ekonomiky a provozu, e-mail: jiri.sevcik@ceskatelevize.cz

 

Název pozice: Asistent/ka kreativního producenta

Pracovní náplň: asistence a spolupráce při přípravách jednotlivých pořadů

Garant za ČT: Jiřina Budíková, vedoucí programu, e-mail: jirina.budikova@ceskatelevize.cz;

 

Název pozice: Asistent/ka archívu a programových fondů       

Pracovní náplň: popis nosičů, zakládání            a vyhledávání v databázi, příprava materiálů k digitalizaci

Garant za ČT:    Jiřina Budíková, vedoucí programu, e-mail: jirina.budikova@ceskatelevize.cz;

 

Název pozice: Asistent/ka personálního oddělení

Pracovní náplň: asistence a spolupráce při zpracování personálních podkladů TS Brno 

Garant za ČT:    Eva Hegerová, vedoucí personálního útvaru, e-mail: eva.hegerova@ceskatelevize.cz

 


 


Osobní nástroje