Akce dokumentů

O PRACOVIŠTI

LOKALITA / PROFIL / HISTORIE

/ HISTORIE A TRADICE
 • Prehistorie filmových studií na Masarykově universitě sahá do 20. let 20. století a je spjata zejména s vědeckou (přírodovědnou) kinematografií (Vladimír Úlehla a jeho hraný dokument Mizející svět, 1932, aj.), částečně též s působením Bedřicha Václavka nebo Romana Jakobsona v oblasti teoretické. Na Úlehlu v 50. letech navázal Jan Calábek, prof. botaniky a vedoucí laboratoře pro studium životních dějů filmem při ČSAV.
 • Historie studia filmové vědy se počíná v 60. letech (1963), kdy se začala rozvíjet po boku divadelní vědy (a v rámci různých kateder), a s ní sdílela i zrušení studia v 70. letech a jeho obnovení v polovině 80. let  (teatrologii po celou dobu zastupoval Zdeněk Srna a filmologii Zdeněk Smejkal; k historii více zde). Vlastní institucionální základy získal obor až po listopadu 1989.
/ SOUČASNOST
 • V roce 1990 vznikl Seminář (posléze Ústav) divadelní a filmové vědy (který iniciativně vedl a rozvíjel Bořivoj Srba). Filmová věda se osamostatnila roku 1993 a o rok později byl otevřen první běh studia (1993 nastupuje Jiří Voráč, který od roku 2000 působí jako vedoucí katedry).
 • Roku 2001 byl obor nově akreditován pod názvem teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury.
 • Roku 2003 vznikl samostatný Ústav filmu a audiovizuální kultury.
 • Podrobně viz Dějiny v datech na speciálních stránkách Kronika FAV Brno, jež vznikly r. 2013 u příležitosti 50. výročí oboru.
/ FORMY A TYPY STUDIA
 • Obor lze studovat ve všech stupních a formách, tj. v bakalářském (tříletém) programu, v magisterském navazujícím (dvouletém) programu a v doktorském (čtyřletém) programu, a to prezenčně i kombinovaně. V případě magisterského a doktorského studia se přijímací řízení koná dvakrát ročně s možností nástupu od podzimního i od jarního semestru.
/ STUDIJNÍ PROGRAM
 • Studijní program je zaměřen na tři hlavní oblasti: na dějiny české kinematografie, na dějiny světové kinematografie a na teorii filmu a médií. Jeho osnovu tvoří tyto součásti: 1) přednášky a semináře z teorie a dějin filmu a audiovizuálního průmyslu, 2) semináře zaměřené na realizaci závěrečných prací, 3) výběrové výzkumné a projektové kurzy, 4) přednášky předních zahraničních badatelů (vesměs v angličtině), 5) modul prakticky orientovaných kurzů domácích odborníků z praxe, 6) skupinové exkurze a individuální praxe a stáže.
/ VNĚJŠÍ SPOLUPRÁCE
 • Pravidelnou součástí programu jsou kurzy předních zahraničních a domácích odborníků.  Na katedře hostovali mj. Thomas Elsaesser (Nizozemsko), David Norman Rodowick, Ginette Vincendeau, Peter Kramer a Mark Jancovich (Velká Británie), Michéle Pauline Lagny, Sylvia Lindeperg a Roger Odin  (Francie), Alicja Helma a Andrzej Gwóźdź (Polsko), Torben Grodal (Dánsko), Vinzenz Hediger a Joseph Garncarz (Německo), Richard Maltby (Austrálie), Sean Cubitt (Nový Zéland/Velká Británie), Jennifer Holt, Alisa Perren, John Caldwell a Janet Wasko (USA), Charles R. Acland a Charles OʼBrien (Kanada) ad.
 • V rámci mezinárodních výměnných programů Socrates/Erasmus funguje spolupráce s universitami v Itálii, Polsku, Maďarsku, Švýcarsku, Německu, Turecku, Portugalsku, Velké Británii, Švédsku a Belgii.
/ BADATELSKÝ PROFIL PRACOVIŠTĚ
 • Badatelský profil se vyznačuje zaměřením na primární výzkum, a to zejména v oblasti české kinematografie a mediálního průmyslu střední a východní Evropy. Pole zájmu a metod zahrnuje mj. recepční studia, orální historii, produkční studia, dějiny nonfikčních forem, analýzu filmového stylu, exilovou kinematografii či spirituální film. Členové katedry se účastní nejvýznamnějších mezinárodních konferencí a publikují v domácím i zahraničním odborném tisku. R. 2011 katedra zakládala mezinárodní konferenci “Screen Industries in East-Central Europe”. Od r. 2007 katedra pořádá česko-slovenskou doktorandskou konferenci.
 • Na půdě katedry vznikla hojně komentovaná, průlomová Studie vývoje českého hraného kinematografického díla (r. 2015 jako veřejná zakázka od Státního fondu kinematografie).
 • Své aktivity rozvíjí ústav také prostřednictvím badatelských a rozvojových grantových projektů.
/ PUBLIKAČNÍ ČINNOST 

viz PUBLIKACE

/ PŘIDRUŽENÉ AKTIVITY
 • Ústav se dále podílí na několika dalších výukových programech a projektech, realizovaných mimo rámec mateřského oboru, zejména na programu Centra zahraničních studií MU a Kabinetu češtiny pro cizince FF MU (Letní škola bohemistických studií).
/ VIZ TAKÉ

Osobní nástroje