Nacházíte se zde: UFV O pracovišti VIZUÁLNÍ STYL, LOGOTYPY A PROPAGACE FAV
Akce dokumentů

VIZUÁLNÍ STYL, LOGOTYPY A PROPAGACE FAV

Jednou z nejdůležitějších součástí prezentace organizace na veřejnosti i pro účely interní komunikace je jednotný vizuální styl.
Ústav pro film a audiovizuální kulturu je studijní obor na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Tradice tohoto studia sahá až do roku 1963.

ZNAČKA / Základní provedení značky a značka ve spojení s logem univerzity

 

 • Základem vizuálního stylu jakékoliv organizace je značka.
 • Ústav filmové a audiovizuální kultury používá dva druhy značek a to základní značku a značku ve spojení s logem univerzity.
 • Základní značka ústavu se skládá ze symbolu FAV se stylizovaným filmovým pásem a typografickým řešením názvu ústavu. Zkratka FAV je zkratkou slov odkazujících na téma studijního oboru a to film a audiovize.
 • Symbol je v barvě fialové, typografické řešení názvu v barvě černé.

 • V případě uvádění značky ve spojení s logem univerzity je značka v původní barevnosti, tzn. fialovo černá, logo univerzity se uvádí v barvě černé.
 • Do značky nelze zasahovat, nelze ji barevně ani jinak upravovat, používá se pouze v této podobě.

ZNAČKA / Jednobarevné provedení značek

 • Vedle barevné verze značek existuje i jejich černobílá verze. Ta se používá pouze pokud z objektivních důvodů nelze použít verzi barevnou. Na bílém a světlém podkladu se aplikuje pozitivní verze značky.

ZNAČKA / Značky v negativu

 • Negativní verze obou značek se používá pouze na černém nebo tmavém podkladu.

ZNAČKA / Značka na podkladových plochách

 • Značku je možné umisťovat na různě barevné podklady či fotografie. Při aplikaci je nutné zajistit maximální čitelnost značky, proto se barevná verze značky umisťuje pouze na bílou plochu. Na ostatní barevné plochy se umisťuje buď pozitivní, nebo negativní verze značky, a to v závislosti na sytosti podkladu. V případě sytosti barvy podkladu do 40 % se používá značka v pozitivní verzi, v ostatních případech její negativní verze. Při umístění loga na tmavé fotografie se aplikuje negativní verze značky, na světlé fotografie se použije pozitivní verze značky. Stejně se postupuje i při umístění značky ve spojení s logem univerzity.

FAV_pozadi_02

ZNAČKA / Rozkres značek

 • Rozkres značky přesně definuje její tvar, rozmístění jednotlivých prvků, jejich velikost a vzájemné poměry. Rozkres je kontrolním nástrojem správnosti aplikace, není určen ke konstrukci značky.

ZNAČKA / Ochranná zóna

 • Ochranná zóna značky vymezuje velikost prostoru kolem značky, do kterého nesmí být umístěny žádné jiné grafické nebo typografické prvky. Jedná se o nejmenší možnou vzdálenost od dalších prvků, značek partnerů, motivů, případně okraje plochy, na kterou je značka aplikována.
 • Dodržování ochranné zóny je nezbytné pro rozpoznatelnost značky a její čitelnost. Přispívá k působivosti a vnímání značky jako svébytného a samostatného komunikačního prvku.
 • Ochranná zóna je definována jako 25 % z celkové výšky značky. V případě značky ve spojení s logem univerzity je ochranný prostor dán vzdáleností loga univerzity od písmene F ve zkratce FAV, což je zároveň 25 % celkové výšky značky.

ZNAČKA / Rozměrová řada a minimální velikost

 • Rozměrová řada napomáhá k systémovému užívání značky. Jedná se o spektrum doporučených velikostí značky, které by měly být prioritně použity při konkrétních aplikacích značky.
 • Základní 100% velikost značky i značky s logem univerzity se umisťuje na formáty velikosti A4, např. hlavičkový papír. Výjimkou je umístění obou značek na plakátky o velikosti A4, kam se umisťují v 200% velikosti.
 • Značka v 70% velikost se umísťuje např. na vizitky.
 • Minimální velikost je v případě samostatné značky 35 %, v případě značky s logem univerzity 40 %. Tento formát zaručuje čitelnost značky.

ZNAČKA / Značka s doprovodným textem

 • Pro speciální příležitosti či produkty lze použít značky s doprovodným textem. Ty jsou odvozeny od základní značky ústavu.
 • Varianty se skládají ze zkratky FAV s motivem filmového pásu a za tím umístěným claimem či heslem rozloženým do tří řádků v základním písmu Hurme Geometric Sans 3 Bold.
 • Ochranná zóna, barevnost i aplikace na podkladové plochy se řídí stejnými pravidly jako u základní varianty značky.
 • Značka s doprovodným textem se nikdy neuvádí ve spojení s logem univerzity.

PÍSMO / Základní písmo

 • Písmo je důležitou součástí vizuálního stylu. Základní písmo pro Ústav filmové a audiovizuální kultury je Hurme Geometric 3 Sans, které se používá v řezech Regular, Bold a Black.

FAV_fonts

PÍSMO / Doplňkové písmo

 • Doplňkovým písmem bylo zvoleno písmo Arial. Používá se tam, kde není možné použít základní písmo Hurme Geometric 3 Sans.
 • Pro psaní běžného textu se používá řez Regular, pro zvýraznění řez Bold.
 • Arial Regular
 • Arial Bold

BAREVNOST / Základní barvy značky

 • Barevnost je jedním ze základních prvků vizuálního stylu. Základními barvami pro FAV byly zvoleny fialová (PANTONE 255 C) a černá (PANTONE Process Black C).
 • Níže jsou uvedeny přesné definice pro CMYK (pro soutisk), RGB (zobrazení na monitoru), PANTONE (pro přímý tisk) a RAL.

 

CMYK 65/100/0/25
RGB 98/22/106
PANTONE 255 C
RAL 4008

 

 

CMYK 0/0/0/100
RGB 0/0/0
PANTONE Process Black C
RAL 9005

 

TISKOVINY / Hlavičkový papír

 • Hlavičkový papír slouží pro běžnou korespondenci a je základním vzorem pro vzhled veškerých formulářů.
 • V záhlaví hlavičkového papíru je umístěna barevná značka ve 100% velikosti. Text dopisu se zarovnává na levý praporek v jedné linii s písmenem F ve zkratce FAV. Pro text dopisu se používá písmo Arial Regular, velikosti 10 b., barva černá. Stejně je zarovnána i adresa v zápatí dokumentu. Písmo je použito Hurme Geometric Sans 3 Regular, velikosti 8 b., barva černá.

TISKOVINY / Vizitky

 • Přední strana vizitky je bílá, v levém horním rohu je umístěna značka FAV spolu s logem univerzity v 70% velikosti.
 • Text vizitky je zarovnán na levý praporek písmena F ve zkratce FAV. Veškerý text je vysázen základním písmem Hurme Geometric Sans 3. Titul, Jméno a Příjmení v řezu Black, 8b./10b., prostrkání +20, ostatní text v řezu Regular 7b./10b., prostrkání +20, barva písma černá.
 • Zadní strana vizitky je tvořena fotografickými motivy, které odkazují na tématiku spojenou s filmovým uměním, jeho historií a projekcí. Fotografie jsou tónovány do duplexních barev, což odkazuje na historii a tradici. Fotografie lze modifikovat a rozšiřovat jejich škálu dle potřeb FAV. Do středu formátu se umisťuje negativní značka s doprovodným textem ve 130% velikosti.
 • Formát vizitky je 85 x 55 mm.

TISKOVINY / Označení dveří kanceláří a učeben

 • Označení dveří kanceláří a učeben pracuje se symbolem značky umístěným v levém horním rohu tabule a textovými informacemi zarovnanými shora písmene V ve zkratce FAV na levý praporek. Výška značky včetně symboliky stylizovaného filmového pásu je 50 mm.
 • Texty jsou tvořeny firemním písmem Hurme Geometric Sans 3, řez Black 24/28/+20, barva černá.
 • Velikost tabule je 297 x 210 mm (formát A4).

TISKOVINY / Plakátky s fotografickým pozadím

 • Plakátky slouží k propagaci akcí organizovaných FAV. Plakátky mají velikost 297 x 210 mm (formát A4) umístěný horizontálně nebo vertikálně. Negativní základní značka ve spojení se značkou univerzity ve 200% velikosti se umisťuje do levého horního rohu. Na pozadí jsou použity fotografické motivy, které odkazují na tématiku spojenou s filmovým uměním, jeho historií a projekcí. Fotografie jsou tónovány do duplexních barev, což odkazuje na historii a tradici.
 • Fotografie lze modifikovat a rozšiřovat jejich škálu dle potřeb FAV.
 • Pro text plakátku se používá základní písmo Hurme Geometric Sans 3 ve všech řezech a velikosti dle potřeby, barva textu bílá.

FAV_tisk_poz

TISKOVINY / Plakátky bez pozadí

 • Plakátky slouží k propagaci akcí organizovaných ústavem. Plakátky jsou o velikosti A4. Barevná značka ve spojení s logem univerzity ve 200% velikosti se umisťuje do levého horního rohu. Pozadí je bílé.
 • Pro text plakátku se používá základní písmo Hurmě Geometric Sans 3 ve všech řezech a velikosti dle potřeby, barva černá.

FAV_tisk

TISKOVINY / Záhlaví nástěnky

 • Záhlaví nástěnky pracuje se značkou v negativu, umístěné na pozadí s fotografickými motivy, které odkazují na tématiku spojenou s filmovým uměním, jeho historií a projekcí. Fotografie jsou tónovány do duplexních barev, což odkazuje na historii a tradici. Fotografie lze modifikovat a rozšiřovat jejich škálu dle potřeb FAV.

FAV_nastenka_01

FAV_nastenka_02

MULTIMEDIÁLNÍ APLIKACE / Bannery pro web fakulty

 • Ústav má k dispozici pro svůj web bannery, které jsou tvořeny základní značkou (bez loga univerzity) popř. variantami značky s doprovodným textem (viz. strana 11) v negativní verzi. Značka je umístěna na motivu fotografie s tématikou filmu, jeho historie či promítání. Je umístěna na střed banneru, a to tak, aby byla zachována minimální ochranná zóna (viz. strana 9). Fotografie lze modifikovat a rozšiřovat jejich škálu dle potřeb FAV.

FAV_web

MULTIMEDIÁLNÍ APLIKACE / Emailový podpis

 • Podpis a značka v emailové zprávě je stejně jako vizitka mnohdy prvním kontaktem s organizací.
 • Veškeré informace v podpisu emailové zprávy jsou zarovnány na levý praporek se základní značkou, která figuruje na samém konci emailu. Textové informace v patičce emailu jsou v doplňkovém písmu Arial, řez Regular.

FAV_mail

ONLINE PODPORA / Data ke stažení

 

Ústav filmu a audiovizuální kultury,

Filozofická fakulta Masarykovy univerzity

www.phil.muni.cz/fav

 

Dynamo design, 2013

www.dynamodesign.cz


Osobní nástroje