Nacházíte se zde: UFV Ceny za studentské práce
Akce dokumentů

Ceny za studentské práce

Výroční cena FAV // Cena děkana FF MU // CEFS - Iluminace // COHA

 • Výroční cena FAV za studentskou práci / STATUT / udělována od r. 2009
 • Cena děkana Filozofické fakulty Masarykovy univerzity / STATUT /udělována od r. 2012
 • Česká společnost pro filmová studia - Cena Iluminace roku / STATUT a CENY / udělována od r. 2011
 • Česká asociace orální historie - Cena České asociace orální historie / CENY / udělována od r. 2010
OCENĚNÉ PRÁCE

 

2016 2015  2014  2012  2011  2010  2009


 

2016

Cena FAV / Bakalářské práce / zápis zde

 • KUBÁNKOVÁ, Zuzana: Český film na prodej: product placement v hraných koprodukcích České televize v letech 2013-2015

Cena FAV / Magisterské práce / zápis zde

 • LEBEDA, Tomáš: Pohyb kamery v českém fikčním filmu do roku 1922: prostředek, postup a funkce

Cena CEFS / Cena iluminace roku za nejlepší filmovědnou bakalářskou diplomovou práci

 • KUBÁNKOVÁ, Zuzana: Český film na prodej: product placement v hraných koprodukcích České televize v letech 2013-2015

 

2015

Cena FAV / Bakalářské práce / zápis zde

 • PORUBČANSKÁ, Terézia: Film v každodennosti brněnského dělnictva ve 30. letech / PDF

Cena FAV / Magisterské práce / zápis zde

 • ŠIMŮNKOVÁ, Lucie: Případ Exner. Prohry českého kriminálního filmu v letech 1970-1982 / PDF

2014

Cena FAV / Bakalářské práce / zápis zde

 • JANČOVÁ, Veronika: Bezpečně pracovat, více vyrábět: Analýza české krátkometrážní produkce let 1945–1959 s tematikou mechanizace průmyslu a bezpečnosti práce / PDF
 • KOS, Martin: "Není to jen o penězích": Podfukáři jako zástupce podvodnických narativů / PDF

Cena FAV / Magisterské práce / zápis zde

 • PJAJČÍKOVÁ, Eva: Kostlivec z cukrátek. Seriál První republika mezi různými koncepcemi kvality / PDF

Cena děkana FF MU / Bakalářské práce / kompletní výsledky zde

 • JANČOVÁ, Veronika: Bezpečně pracovat, více vyrábět: Analýza české krátkometrážní produkce let 1945–1959 s tematikou mechanizace průmyslu a bezpečnosti práce / PDF

Cena děkana FF MU / Doktorské práce

 • KOKEŠ, Radomír D.: Toulky napříč makrosvěty: poetika seriálové fikce / PDF

Cena CEFS / Cena iluminace roku za nejlepší filmovědnou magisterskou diplomovou práci

 • PJAJČÍKOVÁ, Eva: Kostlivec z cukrátek. Seriál První republika mezi různými koncepcemi kvality PDF

2012

Cena FAV / Bakalářské práce

zvláštní uznání

 • MATĚJÍČKOVÁ, Radka: Vývoj zvukového oddělení Filmového studia Barrandov a analýza produkční kultury zvukových mistrů v letech 1939 –1959. / PDF

Cena FAV / Magisterské práce

 • VEČEŘA, Michal: Elektafilm – největší výrobní koncern československého filmu v meziválečném období. / PDF

Cena FAV / Ostatní (školní) práce

 • cena nebyla udělena.

2011

Cena FAV / Bakalářské práce

 • GLOCAROVÁ, Jana: České čtenářky slash fan fiction a jejich pohyb v rámci virtuálního prostoru. / PDF

zvláštní uznání

 • MORGENTHALOVÁ, Soňa: Na shledanou na Strahově: Analýza ideologické reprezentace v československém sportovněpropagačním dokumentu (1945–1959). / PDF
 • PAULOVÁ, Daniela: United Artists, pražská filiálka „Silné čtyřky“. Půjčovenský obchod amerických společností v Československu v první polovině 20. století. / PDF

Cena FAV / Magisterské práce

 • BAUER, Šimon: Televize jako prostředek subvencování kinematografie: Analýza smluvních vztahů Československé televize a Československého státního filmu v období 1953–1965. / PDF

zvláštní uznání

 • KOKEŠ, Radomír D.: Teorie seriálové fikce: Model analýzy vyprávění a fikčních světů televizního seriálu. / PDF

Cena FAV / Ostatní (školní) práce

 • cena nebyla udělena.

Cena CEFS / Kategorie bakalářských prací – nejlepší práce:

 • MORGENTHALOVÁ, Soňa: Na shledanou na Strahově: Analýza ideologické reprezentace v československém sportovněpropagačním dokumentu (1945–1959). PDF

Cena CEFS / Kategorie bakalářských prací – čestné druhé místo:

 • MALEČKOVÁ, Eliška: Společně k dílu, společně k jídlu: Filmová propagace a dobové koncepty zdravého životního stylu v letech 1945–1959. / PDF

Cena CEFS / Kategorie magisterských prací – čestné druhé místo:

 • KLÍMA, Jakub: Krčemný biograf: Raná filmová kultura v Brně v letech 1896–1912./ PDF
 • KOKEŠ, Radomír D.: Teorie seriálové fikce: Model analýzy vyprávění a fikčních světů televizního seriálu. / PDF

COHA / Kategorie vysoké školy – 1. místo:

 • VOLKOVÁ, Jana: Zabitý čas: Brněnské kino Čas a jeho diváci (bakalářská práce) /PDF

2010

Cena FAV / Bakalářské práce

 • TRNKA, Jan: Jihlavská kina v letech 1968 - 1977: Mezi atrakcí, ideologií a uměním. / PDF, příloha

Cena FAV / Magisterské práce

 • CHYTILOVÁ, Vladimíra: Olga Schoberová: filmová hvězda v kontextu československé a evropské kinematografie 60. let. / PDF
 • KRUMPÁR, Pavel: Strategie České televize v oblasti výroby českých hraných distribučních filmů v letech 1992. / PDF

Cena FAV / Ostatní (školní) práce

 • cena nebyla udělena.

2009

Cena FAV / Bakalářské práce

 • KOTKOVÁ, Marie: Zbig Vision: nové vidění, nová skutečnost. Filmový obrazosvět Kafky Zbigniewa Rybczyńského. / PDF
 • KOKEŠ, Radomír D.: „Crime Fiction Investigation“: Návrh fikční sémantiky kriminálního seriálu. / PDF

Cena FAV / Magisterské práce

 • SKUPA, Lukáš: Film pro děti mezi vědou, uměním a průmyslem. Počátky dětského žánru v české kinematografii 1945–1955. / PDF

Cena FAV / Ostatní (školní) práce

 • skupinový projekt doprovodných materiálů k projekcím v kině Ponrepo, editorkaFRODLOVÁ, Tereza.

 

 

Osobní nástroje