Akce dokumentů

DOKTORANDSKÁ KONFERENCE

HISTORIE, ZÁMĚR, CÍLE
  • Doktorandská konference byla Ústavem filmu a audiovizuální kultury Filozofické fakulty MU poprvé zorganizována v roce 2007.
  • Hlavním záměrem bylo vytvořit každoroční akci, na níž se budou nad tématy disertačních prací a s nimi spojenou badatelskou problematikou setkávat doktorandi, jejich školitelé i další učitelé a studenti. Doktorandská konference má být platformou pro mezikatedrovou filmologickou diskuzi, nabízet jednotlivým doktorandům unikátní možnost prezentovat svou práci a získat zpětnou vazbu, a tím přispět ke zkvalitnění doktorandského výzkumu, disertačních projektů a celého doktorského studia a potažmo i oborového diskurzu.
  • Po prvním ročníku se ustavila tradice dvoudenního setkání na konci května, na němž jsou příspěvky rozděleny do tematických bloků, které uvádějí chairmani z řad (neprezentujících) doktorandů. 

Doktorandské konference:

2007 2008 2009 2010 2011
2012 2013 2014 2015  2016
 2017
                                          

 

ORGANIZACE A NÁKLADY
  • Pořádající Ústav filmu a audiovizuální kultury FF MU zajišťuje ve vlastní režii občerstvení během konference.
  • Cestovní, pobytové a ubytovací náklady jednotlivých účastníků pořadatel nehradí.
  • Pořadatel může pro zájemce zprostředkovat/zamluvit ubytování v univerzitním hotelu.
Veškeré další informace (časový plán, termíny, propozice, typy příspěvků)
naleznete ZDE
.

 

 

Osobní nástroje