Akce dokumentů

Vnější vztahy

kontakty se zahraničními pracovišti, zahraniční přednášky pedagogů ústavu, přednášky zahraničních pedagogů na ústavu, informace pro zahraniční studenty, zahraniční stáže a stipendia, zahraniční aktivity, národní spolupracující instituce, . . .

Mezinárodní vztahy

Smluvní partneři Ústavu filmu a audiovizuální kultury FF MU (program Erasmus)

 

DAMS, Dipartimento di Storia e Tutela dei Beni Culturali
Università degli Studi di Udine, Gorizia,
Itálie
http://www.uniud.it/general/frame/frameset_elenco_facolta.htm

http://www.uniud.it/didattica/facolta/lettere/manifesto-e-guide/Lettere2010.pdf

Jedno z nejvýznamnějších evropských center výuky v oboru archivace a prezervace filmu. Působí zde mj. prof. Leonardo Quaresima, hlavní organizátor každoročních mezinárodních konferencí filmových historiků v Udine a Gradisce. Stážisté mají možnost navštívit také dva nejdůležitější evropské festivaly archivních filmů: „Le Giornate del Cinema Muto“ v Pordenone a „Il Cinema Ritrovato“ v Boloni.

 

Instytut Sztuk Audiowizualnych
Uniwersytet Jagielloński, Kraków
,
Polsko
http://gemini.miks.uj.edu.pl/800/instytuty/isa/isa.htm

http://www.film.uj.edu.pl/

Největší a nejvýznamnější katedra filmových a mediálních studií v Polsku; z tohoto pracoviště u nás v letech 2002-2004 hostovali Andrzej Pitrus, Krzysztof Loska a Alicja Helmanová.

 

Center for the Study of the Moving Image
University of Pécs, Pécs,
Maďarsko
http://www.btk.pte.hu/tanszekek/mtk/index.html

Na katedře působí Lászlo Tarnay (v roce 2004 host našeho ústavu), jenž se ve své badatelské i pedagogické činnosti zaměřuje na kognitivní teorii filmu a vizuální percepce. V Pécsi zajišťuje každý semestr několik přednášek v angličtině a také organizuje každoroční mezinárodní konferenci, zaměřenou na kognitivní teorii filmu, kterou navštěvují přední světoví odborníci.

 

Seminar für Filmwissenshaft der Universität Zürich,
Švýcarsko
http://www.film.unizh.ch/index.html

Tato katedra je známá mj. svými sofistikovanými výzkumy dějin nonfikčního filmu 20.-60. let, ale stážisté zde najdou i přednášky z oblasti filmové teorie, dějin experimentálního filmu či genderové problematiky. Působí zde mezinárodně známé osobnosti jako Margrit Tröhler nebo Christine N. Brinckmann a bývalým pracovníkem katedry je i Vinzenz Hediger, host našeho ústavu v roce 2003.

 

Lehrstuhls für Geschichte und Ästhetik der Medien Friedrich-Schiller-Universität Jena

Německo
http://www2.uni-jena.de/philosophie/medien/mitarbeiter.html

Mediální studia v Jeně nabízejí široké a interdisciplinární spektrum témat. Jednotliví profesoři, docenti a asistenti ústavu se zaměřují na textuální analýzu filmu a estetiku filmového obrazu (Karl Sierek), dějiny filmové avantgardy a filmovou kulturu 30. let (Malte Hagener), kulturní teorie médií (Hans-Christian von Herrmann), teorie obrazu a virtuálních
prostorů (Stephan Günzel) atd. Stáž na této katedře je vhodná pro studenty s alespoň základní znalostí němčiny a se zájmem o teoretické, estetické a analytické otázky filmu a médií. Stážisté budou mít také možnost dojíždět na kursy významné Fakulty médií v nedalekém Weimaru (ca 15 min. vlakem), kde je možné studovat filozofii filmu a médií, historii médií, teorii mediální kultury, praxi mediální tvorby atd.  Fakulta médií ve Weimaru: http://www.uni-weimar.de/cms/

 

Department of Cinema-Tv, Fine Arts Faculty, Dokuz Eylül Üniversitesi
Narlıdere - İzmir
, Turecko
http://www.deu.edu.tr/DEUWeb/English/Icerik/Icerik.php?KOD=78

Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej, Uniwersytet Warszawski
Polsko
http://www.iszip.uw.edu.pl/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=3&id=3&Itemid=6

Instituto Politécnico de Lisboa, Portugalsko
http://www.estc.ipl.pt/cinema/cinema.html

 

Falmouth University, The School of Film & Television

http://www.falmouth.ac.uk/school-of-film-television

 

Department of Media Studies, Stockholm University

http://www.ims.su.se/english/

 

Centre for Cinema and Media Studies, Ghent University

http://www.cims.ugent.be/members/daniel-biltereyst/

 

Department of Communication Studies, University of Antwerp

http://www.ua.ac.be/visuelecultuur

 

Institut für Theater-, Film- und Medienwissenschaft, Johann Wolfgang Goethe-Universität, Frankfurt am Main 

http://www.tfm.uni-frankfurt.de/Mitarbeiter/Hediger/index.html

 

Kadir Has University Communication Faculty Department of Radio - Television and Cinema, Istanbul

http://sites.khas.edu.tr/en/academics/faculties/faculty-of-communications/radio-television-and-cinema.html

 

Media and Culture Studies Department, Faculty of Humanities, Universiteit Utrecht, Nizozemsko

http://mcwutrecht.org/

 

ERASMUS: aktuální výjezdy studentů FAV


Domácí spolupracující instituce

 

Česká televize 

Národní technické muzeum


Osobní nástroje