Přejít na obsah Přejít na navigaci

HIU

Nacházíte se zde: HIU Události Minulé události
Navigace

Fakultní služby


Univerzitní služby

 
Akce dokumentů

Minulé události

Nahoru o jednu úroveň

události, které se staly dříve

Panelová diskuse: Pohledy do minulosti
 
Přednáška Sylvaina Gouguenheima
Pozvánka na přednášku Prof. Dr. Sylvaina Gouguenheima
Přednáška prof. Horel
Pozvánka na přednášku prof. Catherine Horel
Doktorské čtení
Diskuse nad knihou Ph. Nema
Doktorské čtení z raného novověku
Doktorské čtení - raný novověk
Doktorská čtení 19. a 20. století
Vystoupí kolega Petr Stehlík na téma Bosna a Hercegovina v chorvatské národní ideologii let 1832-1918.
Konference "Brno Vídni, Vídeň Brnu"
prozkoumání mnohostranných kontaktů zemských hlavních měst s metropolí dunajské říše v oblasti kulturní, politické, sociální a hospodářské, s důrazem na vzájemnou výměnu modernizačních impulsů
Rituál smíření - Konflikt a jeho řešení ve středověku
pracovní zasedání

Osobní nástroje