Retourner au contenu. Retourner à la navigation

HIU

Vous êtes ici : HIU Evénements
Navigation

Services de la faculté


Services de l’université

 
Actions sur le document

XV. medievistický pátek

Quoi ? Séminaire
Quand ? 18/01/2013
du 14:00 au 16:00
Où ? posl. K31
Ajouter un événement au calendrier vCal
iCal

Pozvánka na XV. medievistický pátek

Historický ústav
Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
a Regesta Imperii – pobočka Brno

si Vás dovolují pozvat na
XV. brněnský medievistický pátek,
který se bude konat dne 18. ledna 2013 od 14:00 hod.
na půdě Semináře dějin umění FF MU,
v budově K na ulici Veveří 28, v posluchárně K31.

Tématem bude reflexe českých světců a panovníků v raně a vrcholně středověké říši.

K této problematice zazní dva příspěvky:

Mgr. David Kalhous, Ph.D.
Přemyslovské knížectví a říše:  ostatky – rukopisy - kalendária

Mgr. Lukáš Reitinger
Přemyslovci v paměti kláštera Pegau


Outils personnels