Retourner au contenu. Retourner à la navigation

HIU

Vous êtes ici : HIU Evénements
Navigation

Services de la faculté


Services de l’université

 
Actions sur le document

XVIII. brněnský medievistický pátek

Quoi ? Séminaire
Quand ? 12/04/2013
du 14:00 au 16:30
Où ? posl. K33
Ajouter un événement au calendrier vCal
iCal

Pozvánka na XVIII. brněnský medievistický pátek

Historický ústav
Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
a Regesta Imperii – pobočka Brno

si Vás dovolují pozvat na

XVIII. brněnský (nejen) medievistický pátek
který se bude konat dne 12. dubna 2013 od 14:00 hodin
na půdě FF MU, v budově K na ulici Veveří 28, v posluchárně K33.

 

Tématem našeho setkání budou vztahy českých zemí
a papežské kurie v pozdním středověku a raném novověku

 Mgr. Jan Hrdina, Ph.D.
(Archiv hlavního města Prahy)
Římské papežství a jeho duchovní potenciál aneb export
jubilejních let do střední Evropy na sklonku 14. století

doc. Antonín Kalous, MA, Ph.D.
(Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci)
Papežští legáti a peníze

Mgr. Tomáš Parma, Ph.D.
(Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci)
Kardinál Dietrichstein – protektor dědičných zemí habsburských


Outils personnels