Retourner au contenu. Retourner à la navigation

HIU

Vous êtes ici : HIU Evénements
Navigation

Services de la faculté


Services de l’université

 
Actions sur le document

XIX. brněnský medievistický pátek

Quoi ? Séminaire
Quand ? 10/05/2013
du 14:00 au 16:00
Où ? posl. K33
Ajouter un événement au calendrier vCal
iCal

Pozvánka na XIX. brněnský medievistický pátek

Historický ústav
Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
a Regesta Imperii – pobočka Brno

si Vás dovolují pozvat na

XIX. brněnský medievistický pátek,
který se bude konat dne 10. května 2013 od 14:00 hodin na půdě Filozofické fakulty MU,
v budově K na ulici Veveří 28, v posluchárně K33.

Setkání bude věnováno interpretaci nejnovějších archeologických výzkumům v Brně.

Mgr. Petr Vachůt
(Muzeum města Brna)
Archeologický výzkum rotundy v areálu augustiniánského kláštera na Starém Brně (1976-1984)


David Merta – Mgr. Lenka Sedláčková
(Archaia Brno)
Druhou rotundou to končí?
Ke stavu archeologického poznání raněstředověké aglomerace v prostoru starého Brna

prof. Mgr. Libor Jan, Ph.D.
(Historický úsav FF MU)
Nejstarší brněnské kostely v rámci úvah o proměnách Brna v 11.-13. století


Outils personnels