Retourner au contenu. Retourner à la navigation

HIU

Vous êtes ici : HIU Evénements
Navigation

Services de la faculté


Services de l’université

 
Actions sur le document

XL. brněnský medievistický pátek

Quoi ? Séminaire
Quand ? 29/01/2016
du 14:10 au 16:00
Où ? posl. B2.41
Ajouter un événement au calendrier vCal
iCal

Pozvánka na XL. brněnský medievistický pátek

Ústav pomocných věd historických a archivnictví
a Historický ústav FF MU

si Vás dovolují pozvat na

XL. brněnský medievistický pátek,

který se bude konat v pátek 29. ledna 2016 od 14:10 hod. v posl. B2.41
(FF MU, Arne Nováka 1, budova B)

Tématem našeho setkání budou raně středověké
staroslověnské památky českého původu.

doc. Miroslav Vepřek, Ph.D.
(Katedra bohemistiky FF UP Olomouc)
Církevněslovanská kultura v Čechách mimo zdi sázavského kláštera
PhDr. František Čajka, Ph.D.
(Slovanský ústav Akademie věd ČR, Praha)
Českocírkevněslovanský penitenciál Někotoraja zapověď
jako doklad reflexe velkomoravské právní tradice?

Mgr. Kateřina Spurná
(Oddělení rukopisů a starých tisku Národního muzea, Praha)
Gumpoldova legenda a Druhá staroslověnská legenda
o sv. Václavu a jejich vzájemný vztahOutils personnels