Retourner au contenu. Retourner à la navigation

HIU

Vous êtes ici : HIU Evénements
Navigation

Services de la faculté


Services de l’université

 
Actions sur le document

XLIII. brněnský medievistický pátek

Quoi ? Séminaire
Quand ? 29/04/2016
du 14:10 au 16:00
Où ? posl. B2.32
Ajouter un événement au calendrier vCal
iCal

Pozvánka na XLIII. brněnský medievistický pátek

Ústav pomocných věd historických a archivnictví

a  Historický ústav FF MU

 

si Vás dovolují pozvat na

 

XLIII. brněnský medievistický pátek,

 

který se bude konat v pátek 29. 4. 2016

od 14:10 hod. v posl. B2.32 

 

Tématem našeho setkání bude české 10. století

z pohledu historie a archeologie.

 

doc. PhDr. Vratislav Vaníček, Ph.D.

(Katedra společenských věd Fakulty stavební ČVUT v Praze)

Evropan volbou. Kníže Václav jako politik a ideový vzor 

 

Mgr. Jan Hasil

(Archeologický ústav AV ČR – Ústav pro pravěk a ranou dobu dějinnou FF UK)

Příbuzenství, nebo incest?  Několik poznámek k současnému stavu interakce

archeologie s historickými obory 


Outils personnels