<preskok na obsahovou cast> <preskok na navigaci>

HIU

You are here: HIU Events
Navigation

Faculty Services


University Services

 
Document Actions

XLVII. brněnský medievistický pátek

What Seminar
When 2016-11-11
from 14:10 to 16:10
Where posl. B2.41
Add event to calendar vCal
iCal

Pozvánka na XLVII. brněnský medievistický pátek

Ústav pomocných věd historických a archivnictví
a  Historický ústav FF MU

si Vás dovolují pozvat na

XLVII. brněnský medievistický pátek,

který se bude konat v pátek 11. 11. 2016 od 14:10 hod.
v posluchárně B2.41 FF MU (A. Nováka 1, budova B2, 4. podlaží)

Tématem našeho setkání bude velkomoravský odkaz
a jeho instrumentalizace ve středověku a dnes

Mgr. Václav Čermák, Ph.D.
(Slovanský ústav AV ČR/ Ústav východoevropských studií FF UK)
Hlaholské písemnictví v Čechách za doby Karla IV. a Václava IV.

doc. Mgr. Miroslav Lysý , Ph.D.
(Katedra právnych dejín a právnej komparatistiky Právnickej fakulty UK)
„Veľký budovateľ kráľ Svätopluk“.
Dejiny Veľkej Moravy medzi historickým skúmaním a článkami vieryPersonal tools