Retourner au contenu. Retourner à la navigation

HIU

Vous êtes ici : HIU Evénements
Navigation

Services de la faculté


Services de l’université

 
Actions sur le document

XLVII. brněnský medievistický pátek

Quoi ? Séminaire
Quand ? 11/11/2016
du 14:10 au 16:10
Où ? posl. B2.41
Ajouter un événement au calendrier vCal
iCal

Pozvánka na XLVII. brněnský medievistický pátek

Ústav pomocných věd historických a archivnictví
a  Historický ústav FF MU

si Vás dovolují pozvat na

XLVII. brněnský medievistický pátek,

který se bude konat v pátek 11. 11. 2016 od 14:10 hod.
v posluchárně B2.41 FF MU (A. Nováka 1, budova B2, 4. podlaží)

Tématem našeho setkání bude velkomoravský odkaz
a jeho instrumentalizace ve středověku a dnes

Mgr. Václav Čermák, Ph.D.
(Slovanský ústav AV ČR/ Ústav východoevropských studií FF UK)
Hlaholské písemnictví v Čechách za doby Karla IV. a Václava IV.

doc. Mgr. Miroslav Lysý , Ph.D.
(Katedra právnych dejín a právnej komparatistiky Právnickej fakulty UK)
„Veľký budovateľ kráľ Svätopluk“.
Dejiny Veľkej Moravy medzi historickým skúmaním a článkami vieryOutils personnels