Retourner au contenu. Retourner à la navigation

HIU

Vous êtes ici : HIU Evénements
Navigation

Services de la faculté


Services de l’université

 
Actions sur le document

Přednáška Bosna a Hercegovina - křižovatka kultur a politických zájmů

Quoi ? Séminaire
Quand ? 29/10/2013
du 14:15 au 15:45
Où ? posl. S11
Ajouter un événement au calendrier vCal
iCal

Pozvánka na veřejnou přednášku doc. Ladislava Hladkého

Hodnotící komise řízení ke jmenování profesorem,
Vědecká rada Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
a Historický ústav Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

si Vás dovolují pozvat na veřejnou přednášku


BOSNA A HERCEGOVINA – KŘIŽOVATKA KULTUR A POLITICKÝCH ZÁJMŮ.
ODBORNÉ A METODOLOGICKÉ PROBLÉMY,

kterou přednese


DOC. PHDR. LADISLAV HLADKÝ, CSC.


Přednáška se koná v rámci řízení ke jmenování profesorem

v úterý dne 29. října 2013 ve 14.15 hod.
v posluchárně S11 Filozofické fakulty MU,
Komenského nám. 2, Brno.


Outils personnels