Přejít na obsah Přejít na navigaci

HIU

Nacházíte se zde: HIU Události
Navigace

Fakultní služby


Univerzitní služby

 
Akce dokumentů

Události

Nahoru o jednu úroveň

systemizovaná složka (kontejner) pro ukládání objektů standardního portálového typu Events (události) s obslužným výběrem Site Events

Konference "Brno Vídni, Vídeň Brnu"
prozkoumání mnohostranných kontaktů zemských hlavních měst s metropolí dunajské říše v oblasti kulturní, politické, sociální a hospodářské, s důrazem na vzájemnou výměnu modernizačních impulsů
Rituál smíření - Konflikt a jeho řešení ve středověku
pracovní zasedání
Charles Darwin a jeho dědictví
diskuse u příležitosti výročí vydání Darwinova díla O původu druhů (1859)
Přednáška Hledání nového středověku
Přednáška doc. M. Wihody v rámci řízení ke jmenování profesorem
Medievistické doktorské čtení
Medievistické doktorské čtení - přednáška dr. M. Stawskeho
Doktorská čtení 19. a 20. století
Vystoupí kolega Petr Stehlík na téma Bosna a Hercegovina v chorvatské národní ideologii let 1832-1918.
Přednáška Paradoxy kulturních dějin 19. století
Přednáška doc. Jiřího Hanuše v rámci řízení ke jmenování profesorem
Přednáška Svatováclavská úcta
Přednáška Mgr. Jaroslava Šebka v rámci habilitačního řízení
Doktorské čtení - raný novověk
Doktorské čtení pro raný novověk
Doktorská čtení 19. a 20. století
Doktorská čtení - dějiny 19. a 20. století
Profesorská přednáška doc. Jana
Přednáška v rámci profesorského řízení
Přednáška Vybočení z Evropy?
Přednáška doc. Goňce v rámci řízení ke jmenování profesorem
Sekularizace dělnického prostředí v 19. století
Kolokvium Sekularizace dělnického prostředí v 19. století
Doktorské čtení - středověk
Doktorské čtení - středověk
Přednáška Náboženství v Evropské unii
přednáška Náboženství v Evropské unii
Doktorská čtení - raný novověk
Doktorská čtení z raného novověku
Přednáška Obraz Čechů v polské historiografii
Přednáška prof. Wojciecha Iwańczaka
Medievistické doktorské čtení
XVI. Medievistické doktorské čtení
Přednáška dr. Kořalky
Přednáška Nové poznatky ve zpřístupnění korespondence Františka Palackého
Přednáška doc. Ledvinky
Přednáška Zlom či kontinuita?
Přednáška Grace Davie
Přednáška Náboženství v moderní Evropě
Spory o čest
Pracovní setkání Spory o čest ve středověku a raném novověku
Přednáška Ivo Štefana
Přednáška Velká Morava
Diskuse s J. Štaifem
Diskuse o knize František Palacký
Doktorské čtení 20. století
II. diskusní seminář v rámci cyklu „Svody a léčky pramenů k soudobým dějinám“
Doktorské čtení 19. a 20. století
III. diskusní seminář v rámci cyklu „Svody a léčky pramenů k soudobým dějinám“
Doktorské čtení z raného novověku
Doktorské čtení - raný novověk
Doktorské čtení z moderních dějin
Doktorské čtení z moderních dějin
Přednáška prof. Reicherta
Pozvánka na přednášku prof. Reicherta
Přednáška M. C. J. Wielengy
Pozvánka na přednášku M. C. J. Wielengy
Přednáška dr. Brenner
Ppozvánka na přednášku Christiane Brenner
Diskuse u příležitosti výročí K. H. Máchy
Pozvánka na diskusi
Doktorské čtení
Diskuse nad knihou Ph. Nema
Moderní dějiny a multikulturní společnost
Informační seminář k nové studijní specializaci magisterského studia historie
Přednáška Dr. Giorgia Roty
Přednáška o habsbursko-perských vztazích
Přednáška dr. Jiřího Hanzala
Pozvánka na přednášku dr. Hanzala
Přednáška prof. Horel
Pozvánka na přednášku prof. Catherine Horel
1. brněnský medievistický pátek
Pozvánka na 1. brněnský medievistický pátek
Přednáška Doz. Norberta Furrera
Pozvánka na přednášku Doz. Dr. Furrera
Doktorandský seminář
Pozvánka na doktorandský seminář
Doktorské čtení 19. a 20. století
Doktorské čtení 19. a 20. století
II. brněnský medievistický pátek
Pozvánka na II. medievistický pátek
Doktorské čtení z moderních dějin
 
Doktorandský seminář
Seminář v rámci cyklu "Svody a léčky pramenů k soudobým dějinám"
Moderní dějiny a multikulturní společnost - Informační seminář
Informační seminář k nové studijní specializaci magisterského studia pro uchazeče i další zájemce
III. brněnský medievistický pátek
Pozvánka na III. brněnský medievistický pátek
IV. brněnských medievistický pátek
Pozvánka na IV. brněnský medievistický pátek
Doktorské čtení
Pozvánka na doktorské čtení
Přednáška Dr. Valentiny Lepri
Pozvánka na přednášku
Seminář "Remarks on Renaissance editorial politics"
Pozvánka na seminář
Doktorandský seminář
Pozvánka na doktorandský seminář
Přednáška "Měl mír v Jugoslávii šanci?"
Přednáška dr. Václava Štěpánka v rámci habilitačního řízení
V. brněnský medievistický pátek
Pozvánka na V. brněnský medievistický pátek
Prezentace knihy Dr. Thomase Krzencka
Pozvánka na prezentaci knihy
WORKSHOP MÍSTA LICHTENŠTEJNSKÉ PAMĚTI / LIECHTENSTEINISCHE ERINNERUNGSORTE
Konference pořádaná Historickým ústavem, FF MU a Česko-liechtenštejnskou komisí historiků
Diskusní seminář
Diskusní seminář v rámci projektu OP VK Moderní dějiny amultikulturní společnost
Přednáška Benjamina Frommera
Pozvánka na přednášku
VI. brněnský medievistický pátek
Pozvánka na VI. brněnský medievistický pátek
Pozvánka na přednášku Jany Noskové
Pozvánka na přednášku Česko-německé soužití v Brně
Informační seminář - Moderní dějiny a multikulturní společnost
Pozvánka na informační seminář
VIII. brněnský medievistický pátek
Pozvánka na VIII. brněnský medievistický pátek
Kolokvium o jezuitských misiích
Pozvánka na kolokvium
Prezentace knihy Die geistlichen Ritterorden
Pozvánka na prezentaci knihy
Diskusní seminář Multietnické dědictví Vojenské hranice
Pozvánka na diskusní seminář
Doktorandská vědecká konference
Pozvánka na doktorandskou vědeckou konferenci
IX. brněnský medievistický pátek
Pozvánka na IX. brněnský medievistický pátek
Přednáška Dr. Petra Lozoviuka
Pozvánka na přednášku
Přednáška dr. Jana Seidla
Pozvánka na přednášku dr. Seidla
Kolokvium České dějepisectví ve druhé polovině 20. století
Pozvánka na kolokvium k poctě Jaroslavu Markovi
Pozvánka na přednášku dr. Milana Řepy
Pozvánka na přednášku Milana Řepy
Pozvánka na přednášku Olivera v. Mergensena
Pozvánka na přednášku
Pozvánka na přednášku Marceliho Kosmana
Pozvánka na přednášku
XII. brněnský medievistický pátek
Pozvánka na XII. brněnský medievistický pátek
Pozvánka na přednášku D.-A. Bindera
Pozvánka na přednášku
XIII. brněnský medievistický pátek
Pozvánka na XIII. brněnský medievistický pátek
Přednáška prof. Kochera
Pozvánka na přednášku
Diskusní seminář k romské problematice
Pozvánka na diskusní seminář
Kolokvium Lenin
Pozvánka na kolokvium
XIV. brněnský medievistický pátek
Pozvánka na XIV. brněnský medievistický pátek
Přednáška dr. Jany Starek
Pozvánka na přednášku
Přednáška doc. Kristiny Kaiserové
Pozvánka na přednášku
XV. medievistický pátek
Pozvánka na XV. medievistický pátek
XVI. brněnský medievistický pátek
Pozvánka na XVI. medievistický pátek
XVII. brněnský medievistický pátek
Pozvánka na XVII. brněnský medievistický pátek
Přednáška dr. Mirka Němce
Pozvánka na přednášku dr. Mirka Němce
Přednáška Sylvaina Gouguenheima
Pozvánka na přednášku Prof. Dr. Sylvaina Gouguenheima
Přednáška prof. Petera Burkea
Pozvánka na přednášku Petera Burkea
Doktorské čtení 19. a 20. století
Pozvánka na doktorské čtení pro dějiny 19. a 20. století
Doktorandská vědecká konference Promýšlet Evropu dvacátého století: Proměny hranic
Pozvánka na doktorandskou konferenci
Přednáška "VRATISLAV MEZI PRAHOU A ŘÍMEM"
Přednáška Martina Čapského v rámci habilitačního řízení
XVIII. brněnský medievistický pátek
Pozvánka na XVIII. brněnský medievistický pátek
Přednáška Dr. Wolframa Zieglera
Pozvánka na druhou přednášku Dr. Wolframa Zieglera
Přednáška Konrád III.
Pozvánka přednášku Dr. Wolframa Zieglera
Diskusní seminář o filmu mezi vědou a uměním
Pozvánka na diskusní seminář
Doktorské čtení 19. a 20. století
Pozvánka na doktorské čtení pro 19. a 20. století
XIX. brněnský medievistický pátek
Pozvánka na XIX. brněnský medievistický pátek
Prezentace knih R. Lufta a J. Malíře
Pozvánka na prezentaci knih
XX. brněnský medievistický pátek
Pozvánka na XX. brněnský medievistický pátek
Přednáška Sudetští Němci 1848-1948
Pozvánka na přednášku Piotra Majewského
Přednáška prof. Marity Krauss
Pozvánka na přednášku
XXI. brněnský medievistický pátek
Povánka na XXI. brněnský medievistický pátek
Přednáška o občanském sdružení Antikomplex
Pozvánka na přednášku Ondřeje Matějky
Přednáška Bosna a Hercegovina - křižovatka kultur a politických zájmů
Pozvánka na veřejnou přednášku doc. Ladislava Hladkého
Antiklerikalismus v českém prostředí 1848-1938
Pozvánka na seminář a českém antiklerikalismu
Pozvánka na přednášku Jaromíra Lindy
Pozvánka na přednášku o archivních fondech k historii menšin
XXII. brněnský medievistický pátek
Pozvánka na XXII. brněnský medievistický pátek
Přednáška Němci a Maďaři v Jugoslávii
Pozvánka na přednášku Zorana Janjetoviće
XXIII. brněnský medievistický pátek
Pozvánka na XXIII. medievistický pátek
Přednáška prof. Detlefa Brandese
Pozvánka na přednášku prof. Detlefa Brandese
XXIV. brněnský medievistický pátek
Pozvánka na XXIV. brněnský medievistický pátek
XXV. brněnský medievistický pátek
Pozvánka na XXV. brněnský medievistický pátek
XXVI. brněnský medievistický pátek
Pozvánka na XXVI. brněnský medievistický pátek
Přednáška Jak se dělá středověká zahraniční politika?
Pozvánka na přednášku v rámci habilitačního řízení
Promýšlet Evropu XX. století: Konflikty beze zbraní
Pozvánka na doktorandskou konferenci Promýšlet Evropu XX. století
Kolokvium "Problematika kněžské identity"
Pozvánka na kolokvium Problematika kněžské identity od počátku 20. století do současnosti
Přednáška dr. Arpáda Hornyáka
Pozvánka na přednášku
XXVII. brněnský medievistický pátek
Pozvánka na XXVII. brněnský medievistický pátek
XXVIII. brněnský medievistický pátek
Pozvánka na XXVIII. brněnský medievistický pátek
Pracovní setkání prvního modulu Centra pro transdisciplinární výzkum
Pozvánka na pracovní setkání
Přednáška Wernera Drobesche
Pozvánka na přednášku
XXIX. brněnský medievistický pátek
Pozvánka na XXIX. brněnský medievistický pátek
Možnosti porozumění (Západ a Rusko, Rusko a Západ)
Pozvánka na doktorské čtení
Přednáška POLITISCHE ARCHITEKTUR IN MITTELEUROPA
Pozvánka na přednášku pro. Zablocké-Kos
Workshop Lichtenštejnové: konstrukce obrazu, stereotypy, propaganda
Pozvánka na workshop Česko-lichtenštejnské komise historiků
Konference Jak psát dějiny velkých měst?
Program konference Jak psát dějiny velkých měst?
Přednášky Tobiase Wegera
Pozvánka na přednášky Tobiase Wegera
Přednáška a kulatý stůl s prof. Ducreux
Pozvánka na přednášku a kulatý stůl
XXXII. brněnský medievistický pátek
Pozvánka na XXXII. medievistický pátek
Přednáška Martiny Hartmann
Pozvánka na přednášku Martiny Hartmann
Přednáška "Možnosti a limity užití generační metody v historickém výzkumu"
Přednáška doc. Lukáše Fasory v rámci profesorského řízení
Přednáška THE UKRAINIAN CENTRAL COMMITTEE (1940-1945)
Pozvánka na přednášku Pawla Markiewicze
XXXV. brněnský medievistický pátek
Pozvánka na XXXV. brněnský medievistický pátek
Přednáška prof. Wolframa Pyty
Pozvánka na přednášku
Konference Fridrich Barbarossa v proměnách historického myšlení 19. a 20. století
Pozvánka na konferenci
Kulatý stůl na téma Místa paměti
Pozvánka
Přednášky Mordechaie Zalkina
Pozvánka na přednášky Mordechaie Zalkina
XXXVII. brněnský medievistický pátek
Pozvánka na XXXVII. brněnský medievistický pátek
Konference Víra v církev, víra ve stát
Pozvánka na konferenci
Panelová diskuse: Pohledy do minulosti
 
XXXVIII. brněnský medievistický pátek
Pozvánka na XXXVIII. brněnský medievistický pátek
XXXIX. brněnský medievistický pátek
Pozvánka na XXXIX. brněnský medievistický pátek
XL. brněnský medievistický pátek
Pozvánka na XL. brněnský medievistický pátek
XLI. brněnský medievistický pátek
Pozvánka na XLI. brněnský medievistický pátek
XLII. brněnský medievistický pátek
Pozvánkla na XLII. brněnský medievistický pátek
Doktorské čtení z dějin 19. a 20. století
Pozvánka na doktorské čtení
EXKURZE 2016: DEMOGRAFICKÉ, KULTURNÍ A EKOLOGICKÉ NÁKLADY MODERNIZACE V KRUŠNOHOŘÍ 2.–7. května 2016
Další z exkurzí Historického ústavu FFMU z cyklu mapování území Sudet, tedy českého moravského a slezského pohraničí, které bylo postiženo výměnou obyvatelstva.
Promýšlet Evropu 20. století: Hybatelé dějin?
Pozvánka na mezinárodní doktorandskou vědeckou konferenci
Pozvánka na přednášku prof. Čemuse
Pozvánka na přednášku
Celostátní studentská vědecká konference HISTORIE 2015
Pozvánka na CSVK
XLIII. brněnský medievistický pátek
Pozvánka na XLIII. brněnský medievistický pátek
Pozvánka na přednášku dr. Jana Mervarta
Pozvánka na přednášku
Doktorské čtení z dějin 19. a 20. století
Pozvánka na doktorské čtení z dějin 19. a 20. století
Valná hromada Matice moravské
Pozvánka na valnou hromadu Matice moravské
XLV. brněnský medievistický pátek
Pozvánka na XLV. brněnský medievistický pátek
XLVI. brněnský medievistický pátek
Pozvánka na XLVI. brněnský medievistický pátek
Přednáška Sławomira Cenckiewicze
Pozvánka na přednášku
Studentská konference Město: lidé – politika – kultura
Program konference
Konference Pokušení anarchismu
Pozvánka na konferenci
XLVII. brněnský medievistický pátek
Pozvánka na XLVII. brněnský medievistický pátek
Program kulatého stolu Centra pro transdisciplinární výzkum
 
Svůdnost sociálního experimentu. Nový člověk ve 20. století
Pozvánka na workshop Centra pro transdisciplinární výzkum
L. brněnský medievistický pátek
Pozvánka na L. brněnský medievistický pátek
Česko-německé dějiny zfilmované a nově vyprávěné
Pozvánka na seminář
Veřejná debata o genocidě Romů
 
Pozvánka na přednášku Od Benedikta k Augustinovi
Pozvánka na přednášku Marka Stawského

Osobní nástroje