Retourner au contenu. Retourner à la navigation

HIU

Vous êtes ici : HIU Evénements
Navigation

Services de la faculté


Services de l’université

 
Actions sur le document

IV. brněnských medievistický pátek

Quoi ? Séminaire
Quand ? 07/10/2011
du 14:00 au 17:00
Où ? posl. M23
Ajouter un événement au calendrier vCal
iCal

Pozvánka na IV. brněnský medievistický pátek

Historický ústav FF MU
a Výzkumné středisko
pro dějiny střední Evropy

si Vás dovolují pozvat na
IV. brněnský medievistický pátek,

který se bude konat dne 7. října 2011 od 14:00
na půdě Masarykovy univerzity v budově M
na ulici Joštova 13 v posluchárně M23.

Tématem diskuze bude Velká Morava.
K této problematice zazní tři příspěvky:

prof. PhDr. Jan Klápště, CSc.
Hledání cest k poznání velkomoravské sociální struktury

prof. PhDr. Martin Wihoda, Ph.D.
Velká Morava a její místo v dějinách

doc. PhDr. Luděk Galuška, CSc.
Několik aktuálních střípků z velkomoravské historie


Outils personnels