Přejít na obsah Přejít na navigaci

HIU

Nacházíte se zde: HIU Události Konference "Brno Vídni, Vídeň Brnu"
Navigace

Fakultní služby


Univerzitní služby

 
Akce dokumentů

Konference "Brno Vídni, Vídeň Brnu"

co konference
kdy Čtvrtek 22.11.2007 09:00 do
Pátek 23.11.2007 18:00
kontaktní osoba Tomáš Dvořák
kontaktní e-mail dvorak@phil.muni.cz
kontaktní telefon 549 49 3534
Přidat událost do kalendáře vCal
iCal

prozkoumání mnohostranných kontaktů zemských hlavních měst s metropolí dunajské říše v oblasti kulturní, politické, sociální a hospodářské, s důrazem na vzájemnou výměnu modernizačních impulsů

 

Historický ústav Filozofické fakulty Masarykovy univerzity ve spolupráci s dalšími vědeckými institucemi uspořádá v listopadu 2007 vědeckou konferenci s názvem

"Brno Vídni, Vídeň Brnu – zemské metropole a centrum říše v 19. století".

 

Program

 

Svoji pozornost zaměříme na prozkoumání mnohostranných kontaktů zemských hlavních měst s metropolí dunajské říše v oblasti kulturní, politické, sociální a hospodářské, s důrazem na vzájemnou výměnu modernizačních impulsů. Postavení center korunních zemí v rámci vztahu centrum – periferie dosud nebylo předmětem soustavnějšího výzkumu. Je tomu tak snad pro jistou neurčitost a neujasněnost role zemských metropolí v oblasti společenského, hospodářského a kulturního dění, stojících vždy ve stínu větších a významnějších měst.

Atraktivita Vídně a metropolí národních států a společenstev (zejména Prahy, Varšavy, Budapešti, Lublaně, Bukurešti, Říma a Berlína) na jedné straně a zemských center na straně druhé procházela z hlediska obyvatel střední Evropy dosti proměnlivým, často rozporným a navzájem protichůdným vývojem, s důsledky pro vnímání, vytváření a napodobování vzorů, pro formování pocitu sebeurčení každého jednotlivce. V procesu formování vlastní identity obyvatel zemských metropolí hrály nesporně roli hospodářské a sociální procesy (obchod, investice a migrace pracovních sil), které jen zčásti respektovaly etnické a zemské hranice a relativizovaly stávající vymezení identit. Postupné přesměrování informačních toků z osy zemské metropole – Vídeň na osu směřující jednoznačněji a přímočařeji ze zemských center k centrům národních společenstev a národních států bylo zřejmě jedním z nejvýznamnějších signálů o blížícím se rozkladu multietnické říše, zániku či zásadní přestavbě stávajícího zemského správního modelu a s tím spojeným poklesem významu zemských metropolí. Symbolickým vyjádření stability i změn v této oblasti byly také kulturní jevy, především na poli literatury, architektury, malířství, které na jedné straně vytvářely v mnoha ohledech podobnou kulturní atmosféru na celém území podunajské říše, na druhé straně v sobě nesly zakódovány prvky dezintegrace společného života obyvatel střední Evropy.

K porovnání výsledků svého bádání budou pozvání badatelé z vědeckých pracovišť v Rakousku, Polsku, Slovensku, Slovinsku, Maďarsku, Itálii a České republice, za přínosnou považujeme především analýzu vztahu Vídně a Brna v detailní komparaci s dějinami Prahy, Salzburgu, Lince, Štýrského Hradce, Innsbrucku, Opavy, Olomouce, Terstu, Krakowa, Lvova, Ljubljaně, Bratislavy a Černovic.

Organizátoři počítají kromě shrnujících referátů pro jednotlivá města s následujícími tématickými bloky věnovanými detailnějšímu rozboru vztahu Brna a Vídně:

  1. Demografické změny a migrace
  2. Doprava, komunikace, výměna informací
  3. Hospodářské vazby
  4. Kulturní vlivy v architektuře, literatuře, malířství atd.
  5. Politické dění na říšské, zemské i komunální úrovni

Seznam referentů

Karel Altman (Brno): Vídeňská káva na "předměstí Vídně“. Vídeňské vlivy v oblasti pohostinství a kavárenské kultury alt@iach.cz

Hannelore Burger (Wien): Juden zwischen Wien und Brünn hannelore.burger@univie.ac.at

Stefan Eminger (Wien – St. Pölten): Tschechen und antitschechische Propaganda in Niederösterreich von 1880 bis in die 1920er Jahre

Lukáš Fasora (Brno): Vídeňské, říšskoněmecké a pražské vzory v komunální správě Brna a předměstských obcí fasora@phil.muni.cz

Jiří Hanuš (Brno): Divadelní Brno na přelomu století a Vídeň jhanus@phil.muni.cz

Lothar Höbelt (Wien) : Brünn als politisches Zentrum zwischen Wien, Prag und Olmütz bei den Deutschen Alt-Österreichs lothar.hoebelt@univie.ac.at

Ewald Hiebl (Salzburg): Von der Kreishauptstadt zur Mozartstadt – das provinzielle Salzburg im 19. Jahrhundert ewald.hiebl@sbg.ac.at

Michael John (Linz)´Schmelztiegel´ - ´Mosaik´ - ´regionales Zentrum´: Stadttypus im Verglech.(Migration, Integration und Ethnizität) Michael.John@jku.at

Hanna Kozińska-Witt (Leipzig – Kraków): Das Projekt „Wohnung für Wenigvermögende“ in Krakau bis 1914 – Rezeption der Wiener Sozialpolitik?

Jiří Malíř (Brno): Politika na Moravě mezi Prahou a Vídní

Martin Markel (Brno): Jihomoravští Němci mezi Vídní a Brnem martin.markel@tiscali.cz

Gerhard Meißl (Wien): Wien und Brünn – Metropole und Subzentrum im Wirtschaftsraum der Habsburgermonarchie zwischen 1890 und 1914 mei@m08.magwien.gv.at

Halina Nosálová-Beresnevičiúté (Brno-Leipzig): Prezentace styku brněnských a vídeňských kulturních elit v brněnském tisku první poloviny 19. století nosal@fss.muni.cz

Stanisław Pijaj (Kraków): Krakov – druhé hlavní město Haliče pijaj@argo.hist.uj.edu.pl

Petr Pelčák (Brno): Vídeňská architektura v Brně 19. století atelier.brno@hrusa-pelcak.cz

Andrea Pokludová (Opava): Opava na cestě z provinčního maloměsta v moderní hlavní město rakouského Slezska andrea.pokludova@centrum.cz

Isabel Röskau-Rydel (Kraków): Künstler, Professoren, Beamte und Politiker: Karrieren zwischen Lemberg und Wien roeskaurydel@o2.pl

Franc Rozman (Maribor-Ljubljana): Laibach - Wien, kulturelle und wissenschaftliche Beziehungen zwischen Landesmetropole und Zentrum des Reiches im 19.Jahrhundert Natasa.Kanduz@inz.si

Jan Sedlák (Brno): Vídeňská a brněnská secese

Bohumír Smutný (Brno): Velké podnikání mezi Brnem a Vídní

Lukasz Sroka (Kraków): Der Einfluss Wiens auf
die Beziehungen zwischen Polen und Juden im XIX Jahrhundert im
Galizien (besonders beachten auf Krakau und Lemberg)
lukassroka@interia.pl

Hana Svatošová (Praha): Od nápodoby k soupeření. Praha a Vídeň v letech 1861-1918 z pohledu pražské samosprávy Hana.Svatosova@citzyofprague.cz

Hana Šústková (Ostrava): Mezi Vídní a Opavou. (Slezští zemští poslanci 1861-1918 a jejich vztahy k Vídni)

Werner Telesko (Wien): „Zentrum“ und „Peripherie“ in der österreichischen Kunst des 19. Jahrhunderts – zur Bedeutung der „Kunstpolitik“ der österreichischen Kronländer in ihrem Verhältnis zu Wien Werner.Telesko@oeaw.ac.at

Peter Urbanitsch (Wien): Die Statthalter zwischen Brünn und Wien Peter.Urbanitsch@oeaw.ac.at

Aleš Vyskočil (Brno): Kariérní cesty úředníků mezi Brnem a Vídní vyskocil@brno.avcr.cz

 

 

 


Osobní nástroje