<preskok na obsahovou cast> <preskok na navigaci>

HIU

You are here: HIU Events
Navigation

Faculty Services


University Services

 
Document Actions

Sekularizace dělnického prostředí v 19. století

What Seminar
When 2009-05-14
from 10:00 to 17:00
Where zasedací místnost děkanátu FF MU
Contact Name Jiří Hanuš
Add event to calendar vCal
iCal

Kolokvium Sekularizace dělnického prostředí v 19. století

Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura;
Historický ústav Filozofické fakulty MU;
Historický ústav AV ČR – pobočka Brno a  Matice moravská

srdečně zvou na kolokvium

Sekularizace dělnického prostředí v 19. století,

které se koná dne 14. května 2009 (čtvrtek) v zasedací místnosti děkanátu
Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, Arna Nováka 1 od 10 hodin.


Program jednání:

10.00:
Zahájení – Jiří Malíř (Brno)
Lukáš Fasora (Brno): Inspirace německou historiografií
Jiří Hanuš (Brno): Inspirace anglickou historiografií
Pavel Marek (Olomouc): Vzájemné vztahy socialistického a katolického dělnictva
Roman Holec (Bratislava): Slovenský robotník medzi Bohom a Marxom
Marie Mackova (Pardubice): Náboženská otázka ve státních tabákových továrnách


12.30 – 13.30 přestávka na oběd

13.30:
Kristina Kaiserová (Ústí nad Labem): Sekularizační inspirace německých dělnických stran
v severozápadních a severních Čechách v ideovém milieu císařského Německa
Milan Řepa (Brno): Sekularizace ve světle zločinu „rušení náboženství“ II.
Eduard Burget (Praha): "Odhodiv kladivo a chopiv se péra“ - Tomáš Josef Jiroušek,
organizátor křesťansko-sociálního dělnictva
Josef Šebesta (Praha): Dělnická píseň jako sekularizační prvek v české měšťanské
společnosti 19. století
Martin Jemelka (Ostrava): Tradice a kořeny bezvěreckého hnutí v prostředí
ostravského dělnictva


Personal tools