Retourner au contenu. Retourner à la navigation

HIU

Vous êtes ici : HIU Evénements
Navigation

Services de la faculté


Services de l’université

 
Actions sur le document

Doktorandský seminář

Quoi ? Séminaire
Quand ? 28/04/2011
du 10:00 au 12:00
Où ? HÚ FF MU
Ajouter un événement au calendrier vCal
iCal

Pozvánka na doktorandský seminář

Vážení kolegové,
dovolujeme si Vás co nejsrdečněji pozvat na doktorandský metodologický seminář

Grenzen und Problemen der Kategorisierung in den Geschichtswissenschaften /Limits and Problems
of Categorization in the Historical Sciences.

(Diskuse nad vybranými texty z knihy Norberta Furrera „Geschichtsmethode“:
O možnostech a limitech  kategorizace – typologie pramenů, typologie historických disciplín (sub-oborů), periodizace
a otázka času v dějinách).

Seminář se uskuteční ve čtvrtek 28. dubna 2011 v 10:00 hod. v tzv. východní knihovně na Historickém ústavu FF MU.
Diskusi v němčině a angličtině povede N. Furrer (Université de Lausanne / Universität Bern) za účasti T. Borovského,
J. Knapa, T. Malého a M. Wihody.


Outils personnels