Retourner au contenu. Retourner à la navigation

HIU

Vous êtes ici : HIU Evénements
Navigation

Services de la faculté


Services de l’université

 
Actions sur le document

Spory o čest

Quoi ? Séminaire
Quand ? 12/11/2009
du 10:00 au 16:00
Où ? Zasedací místnost děkanátu FF MU
S'adresser à Mgr. Tomáš Borovský, Ph.D.
Mél de contact borovsky@phil.muni.cz
Ajouter un événement au calendrier vCal
iCal

Pracovní setkání Spory o čest ve středověku a raném novověku

Historický ústav Filozofické fakulty Masarykovy univerzity,
oborové rady doktorandského studia,
Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy:
prameny, země, kultura a Matice moravská

si Vás dovolují pozvat na pracovní setkání

Spory o čest ve středověku a raném novověku

Setkání se koná

ve čtvrtek dne 12. listopadu 2009 od 10,00 do 16.00 hod.
v zasedací místnosti děkanátu Filozofické fakulty, Arne Nováka 1, Brno


Outils personnels