Retourner au contenu. Retourner à la navigation

HIU

Vous êtes ici : HIU Evénements
Navigation

Services de la faculté


Services de l’université

 
Actions sur le document

Přednáška Ivo Štefana

Quoi ? Autre événement
Quand ? 30/11/2009
du 15:00 au 16:30
Où ? posluchárna A21
Ajouter un événement au calendrier vCal
iCal

Přednáška Velká Morava

Historický ústav Filozofické fakulty Masarykovy univerzity,
oborové rady doktorandského studia,
Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy:
prameny, země, kultura a Matice moravská

si Vás dovolují pozvat na přednášku, kterou přednese


Mgr. Ivo Štefan, Ph.D.
Ústav pro pravěk a ranou dobu dějinnou, FF UK

Velká Morava, stát a archeologie.
Kolaps jednoho raně středověkého systému

 

Přednáška se koná v pondělí dne 30. 11. 2009
v 15.00 hod.v posl. A21, Filozofická fakulta MU,
budova A, 1. patro

 


Outils personnels