Retourner au contenu. Retourner à la navigation

HIU

Vous êtes ici : HIU Evénements
Navigation

Services de la faculté


Services de l’université

 
Actions sur le document

Přednáška Dr. Wolframa Zieglera

Quoi ? Séminaire
Quand ? 16/04/2013
du 09:10 au 10:45
Où ? posl. M23
Ajouter un événement au calendrier vCal
iCal

Pozvánka na druhou přednášku Dr. Wolframa Zieglera

Historický ústav FF MU, oborová rada doktorského studia historie
a Matice moravská

v rámci projektu OPVK Filozofická fakulta jako pracoviště excelentního vzdělávání:
Komplexní inovace studijních oborů a programů na FF MU s ohledem na požadavky
znalostní ekonomiky (FIFA)  (CZ.1.07/2.2.00/28.0228)

srdečně zvou na přednášku


HANDLUNGSSPIELRÄUME UND GEOGRAPHISCHER AKTIONSRADIUS
DES RÖMISCH-DEUTSCHEN KÖNIGS IM 12. JAHRHUNDERT
(Die Methodik und ihre Grenzen)

(Mocenský prostor a geografický horizont římsko-německého krále ve 12. století.
Metodika a její hranice),

kterou prosloví
Dr. Wolfram ZIEGLER
Österreichische Akademie der Wissenschaften.

 
Přednáška s následnou diskusí se koná
v úterý dne 16. dubna 2013 v 9.10 hodin
v posluchárně M23  (vstup z Komenského nám. 2).


Přednáška bude pronesena německy a bude tlumočena.


Outils personnels