<preskok na obsahovou cast> <preskok na navigaci>

HIU

You are here: HIU Events
Navigation

Faculty Services


University Services

 
Document Actions

XLV. brněnský medievistický pátek

What Seminar
When 2016-06-24
from 14:10 to 16:15
Where posl. B2.34
Add event to calendar vCal
iCal

Pozvánka na XLV. brněnský medievistický pátek

Ústav pomocných věd historických a archivnictví

a Historický ústav FF MU

si Vás dovolují pozvat na

 

XLV. brněnský medievistický pátek,

 

který se bude konat v pátek 24. 6. 2016 od 14:10 hod. v posl. B2.34

FF MU.

Tématem našeho setkání bude vládnutí císaře Zikmunda Lucemburského.


Mgr. Nikolay Naumov

(Ústav dějin středověku a raného novověku Moskevské státní university)

Mitteleuropäische Grenzregionen als königsnahe Landschaften. König Sigismund

und der Adel in Ungarn, Böhmen sowie im Osten des Reiches zur Zeit der Hussitenkriege 

 

 

Mgr. Petr Elbel, Ph.D. a kol.

(Ústav PVH a archivnictví FF MU, pracoviště Regest imperii)

Straníci císaře Zikmunda v Čechách: mezi lokálními zájmy, spásou a „velkou“ politikou 


Personal tools