<preskok na obsahovou cast> <preskok na navigaci>

HIU

You are here: HIU Events
Navigation

Faculty Services


University Services

 
Document Actions

XXI. brněnský medievistický pátek

What Seminar
When 2013-10-11
from 14:00 to 16:00
Where posl. K31
Add event to calendar vCal
iCal

Povánka na XXI. brněnský medievistický pátek

Historický ústav
Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
a Regesta Imperii – pobočka Brno

si Vás dovolují pozvat na

XXI. brněnský medievistický pátek,
který se bude konat dne 11. října 2013 od 14:00 na půdě FF MU,
v budově K na ulici Veveří 28, v posluchárně K31.

K tématu našeho setkání - historiografie a obraz vládce v době Karla IV. - vystoupí

Mgr. Václav Žůrek
(Centrum medievistických studií, AV ČR)
Králova řeč. Volba jazyka v sebeprezentaci dynastie za vlády Karla IV.

Mgr. Vlastimil Brom, Ph.D.
(Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky FF MU)
Vita Caroli a Pulkavova kronika v německých překladech
se zřetelem k výchozím latinským textům a staročeským překladům

Mgr. Robert Antonín, Ph.D.
(Katedra Historie FF OU)
Ideálním panovníkem ve vlastní režii: Karel IV. ve světle "své" literární činnosti


Personal tools