Retourner au contenu. Retourner à la navigation

HIU

Vous êtes ici : HIU Evénements
Navigation

Services de la faculté


Services de l’université

 
Actions sur le document

XXI. brněnský medievistický pátek

Quoi ? Séminaire
Quand ? 11/10/2013
du 14:00 au 16:00
Où ? posl. K31
Ajouter un événement au calendrier vCal
iCal

Povánka na XXI. brněnský medievistický pátek

Historický ústav
Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
a Regesta Imperii – pobočka Brno

si Vás dovolují pozvat na

XXI. brněnský medievistický pátek,
který se bude konat dne 11. října 2013 od 14:00 na půdě FF MU,
v budově K na ulici Veveří 28, v posluchárně K31.

K tématu našeho setkání - historiografie a obraz vládce v době Karla IV. - vystoupí

Mgr. Václav Žůrek
(Centrum medievistických studií, AV ČR)
Králova řeč. Volba jazyka v sebeprezentaci dynastie za vlády Karla IV.

Mgr. Vlastimil Brom, Ph.D.
(Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky FF MU)
Vita Caroli a Pulkavova kronika v německých překladech
se zřetelem k výchozím latinským textům a staročeským překladům

Mgr. Robert Antonín, Ph.D.
(Katedra Historie FF OU)
Ideálním panovníkem ve vlastní režii: Karel IV. ve světle "své" literární činnosti


Outils personnels