Retourner au contenu. Retourner à la navigation

HIU

Vous êtes ici : HIU Evénements
Navigation

Services de la faculté


Services de l’université

 
Actions sur le document

XXIX. brněnský medievistický pátek

Quoi ? Séminaire
Quand ? 31/10/2014
du 15:00 au 17:00
Où ? posl. K31
Ajouter un événement au calendrier vCal
iCal

Pozvánka na XXIX. brněnský medievistický pátek

Historický ústav
a Ústav pomocných věd historických a archivnictví
Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

si Vás dovolují pozvat na

XXIX. brněnský medievistický pátek,

který se bude konat v pátek 31. října 2014 od 15:00 hod.
v posl. K31 FF MU (ul. Veveří 28).

Tématem našeho setkání budou středověká města a městečka.
K této problematice zazní dva příspěvky:

PhDr. Rudolf Procházka, CSc.
(Archaia Brno)
Vrcholně středověké královské město - odraz nové kvality v archeologických pramenech

Mgr. Stanislav Vohryzek
(Historický ústav a ústav Pomocných věd historických a archivnictví FF MU)
Městské trhové lokality na středověkém Jihlavsku


Outils personnels