Retourner au contenu. Retourner à la navigation

HIU

Vous êtes ici : HIU Evénements
Navigation

Services de la faculté


Services de l’université

 
Actions sur le document

XXVIII. brněnský medievistický pátek

Quoi ? Séminaire
Quand ? 20/06/2014
du 14:00 au 16:00
Où ? posl. K31
Ajouter un événement au calendrier vCal
iCal

Pozvánka na XXVIII. brněnský medievistický pátek

Historický ústav FF MU a Ústav pomocných věd historických a archivnictví FF MU,
pracoviště Regesta Imperii – pobočka Brno

si Vás dovolují pozvat na

XXVIII. brněnský medievistický pátek,

který se bude konat

v pátek 20. června 2014 od 14:00 hod.  v posl. K31 FF MU (Veveří 28).

Tématem našeho setkání budou pozdně středověké landfrýdy v českých zemích.

K problematice zazní tři příspěvky:

doc. PhDr. Martin Šandera, Ph.D.
(Historický ústav, Filozofická fakulta, Univerzita Hradec Králové)
„Východní landfrýd" a jeho role v polipanském bezvládí
PhDr. Zdeněk Beran, Ph.D.
(Historický ústav, Filozofická fakulta, Univerzita Hradec Králové)
Politická praxe pohusitských Čech. Landfrýdní spolek Boleslavského a Litoměřického kraje
Mgr. Dalibor Janiš, Ph.D.
(Ústav historických věd, Filozoficko-přírodovědecká fakulta SU v Opavě)
Moravské landfrýdy v 15. století


Outils personnels