Retourner au contenu. Retourner à la navigation

HIU

Vous êtes ici : HIU Evénements
Navigation

Services de la faculté


Services de l’université

 
Actions sur le document

XXXII. brněnský medievistický pátek

Quoi ? Séminaire
Quand ? 20/03/2015
du 14:00 au 16:00
Où ? posl. B2.21
Ajouter un événement au calendrier vCal
iCal

Pozvánka na XXXII. medievistický pátek

Ústav pomocných věd historických a archivnictví
a Historický ústav Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

si Vás dovolují pozvat na
 
XXXII. brněnský medievistický pátek,

který se bude konat v pátek 20. března 2015 od 14:00 hod.
na půdě FF MU, v posluchárně B2.21 (budova B2, A. Nováka 1).

Námětem našeho setkání bude problematika židů na středověké Moravě.

Mgr. Pavel Kocman
(Židovské muzeum v Praze/Společnost pro dějiny židů v České republice)
Několik poznámek k příchodu židů na Moravu

doc. Tamás Visi, Ph.D., M.A
(Centrum judaistických studií K. a U. Schubertových FF Univerzity Palackého)
Hebrew Sources about Jews in medieval Moravia


Outils personnels