Retourner au contenu. Retourner à la navigation

HIU

Vous êtes ici : HIU Evénements
Navigation

Services de la faculté


Services de l’université

 
Actions sur le document

XXXV. brněnský medievistický pátek

Quoi ? Séminaire
Quand ? 26/06/2015
du 14:10 au 16:00
Où ? posl. B2.21
Ajouter un événement au calendrier vCal
iCal

Pozvánka na XXXV. brněnský medievistický pátek

Ústav pomocných věd historických a archivnictví
a Historický ústav FF MU

si Vás dovolují pozvat na

XXXV. brněnský medievistický pátek,
který se bude konat v pátek 26. června 2015 od 14:10 hodin 
v posluchárně B2.21 FF MU

Během našeho setkání nahlédneme do světů středověkých měst
a jejich obyvatel

Mgr. Tomáš Borovský, Ph.D.
(Historický ústav Filozofické fakulty MU, Brno)
Zvony a zvuky města

Mgr. et Mgr. Michaela Antonín Malaníková, Ph.D.
(Katedra historie Filozofické fakulty UP, Olomouc)
Středověké měšťanské testamenty.  Od kvalit ke kvantitám a zpět...

PhDr. Martin Musílek, Ph.D.
(Centrum medievistických studií AVČR, Praha)
Prostěradlo, peřina, polštář a buvolí hlava.
Nově objevený rukopisný zlomek kupecké knihy a jeho výpověď
pro pražský obchod ve středověku.


Outils personnels