Retourner au contenu. Retourner à la navigation

HIU

Vous êtes ici : HIU Liens Internet pro historiky
Navigation

Services de la faculté


Services de l’université

 
Actions sur le document

Internet pro historiky

V tomto rozcestníku naleznete řadu užitečných odkazů na odborně příbuzná pracoviště, archivy, knihovny, muzea, elektronické zdroje odborných informací atd. Cílem je usnadnit vyhledávání odborných, ale i kontaktních informací, jakož i poskytnout základní orientaci ve světě institucionalizovaného historického bádání. Rádi přivítáme náměty k doplnění dalších zajímavých odkazů na weby s odborným obsahem. Za tímto účelem můžete kontaktovat autora rozcestníku.

 

Vysokoškolská pracoviště ]   [ Výzkumná pracoviště ]
Profesní a občanská sdružení, učené společnosti ]   [ Archivy ]   [ Knihovny ]
Muzea ]   [ Informace a rozcestníky ]   [ Digitalizované prameny ]
Časopisy a e-žurnály ]   [ Mapy ]   [ Populárně naučné weby ]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Outils personnels