Retourner au contenu. Retourner à la navigation

HIU

Vous êtes ici : HIU Liens
Navigation

Services de la faculté


Services de l’université

 
Actions sur le document

Liens

Aller au niveau supérieur

liens annotés

Liens de l’université
 
Internet pro historiky
V tomto rozcestníku naleznete řadu užitečných odkazů na odborně příbuzná pracoviště, archivy, knihovny, muzea, elektronické zdroje odborných informací atd. Cílem je usnadnit vyhledávání odborných, ale i kontaktních informací, jakož i poskytnout základní orientaci ve světě institucionalizovaného historického bádání. Rádi přivítáme náměty k doplnění dalších zajímavých odkazů na weby s odborným obsahem. Za tímto účelem můžete kontaktovat autora rozcestníku.
Seznam.cz
 
Google.cz
 
ScholarGoogle.cz
 
Jízdní řády IDOS
 
Jízdní řády MHD Brno
 

Outils personnels