Přejít na obsah Přejít na navigaci

HIU

Nacházíte se zde: HIU Aktuality Archiv zpráv do roku 2007
Navigace

Fakultní služby


Univerzitní služby

 
Akce dokumentů

Archiv zpráv do roku 2007

 

 • 18. prosince 2007
  Přednáška Andrzeje Kozieła
  Dr. hab. Andrzej Kozieł (Uniwersytet Wrocławski) přednese přednášku s názvem "Sztuka i mistyka na Śląsku w dobie baroku - śląski ewenement czy powszechna praktyka? "
  Podrobnosti

   
 • 14. prosince 2007
  VIII. medievistická doktorská čtení
  pod názvem "Slova a dějiny" se budou konat od 14.00 v seminární knihovně Historického ústavu FF MU. Vedení semináře se ujali Iva Grünbaumová s Jiřím Knapem.
   
 • 6.-7. prosince 2007
  Císař Zikmund - vládní praxe, listiny a rituály.
  Mezinárodní vědecká konference, kterou pořádá Institut für Mittelalterforschung der Österreichischen Akademie der Wissenschaften ve Vídni ve spolupráci s Historickým ústavem Filozofické fakulty Masarykovy univerzity a Výzkumným střediskem pro dějiny Evropy-prameny, země, kultura. Předmětem pozornosti budou různé formy Zikmundovy vlády s důrazem na oblast středovýchodní Evropy.
  Pozvánka a program

   
 • 5. prosince 2007
  The service settlements in early medieval Eastern Europe
  Prof. Florian Curta z University of Florida pronese v rámci doktorského archeologického semináře, který se koná v Historickém sále Moravského zemského muzea, přednášku ke služebné organizaci v raně středověké východní Evropě.
  Bližší informace

   
 • 30. listopadu 2007
  Doktorská čtení - dějiny 19. a 20. století
  Doktorské čtení se uskuteční v pátek 30. 11. 2007 od 14,10 hod. v posl. A:21. Vystoupí Mgr. Václav Kaška. Další doktorské čtení se uskuteční 14.12.2007.
 • 22. - 23. listopadu 2007
  Konference „Brno Vídni, Vídeň Brnu"
  Historický ústav Filozofické fakulty Masarykovy univerzity ve spolupráci s dalšími vědeckými institucemi uspořádá v listopadu 2007 vědeckou konferenci s názvem „Brno Vídni, Vídeň Brnu – zemské metropole a centrum říše v 19. století“.
  Pozvánka a program

   
 • 16. listopadu 2007
  VII. medievistická doktorská čtení
  se budou konat od 14.00 v seminární knihovně Historického ústavu FF MU. Jejich předmětem bude diskuse, kterou nad přípravou kritické edice sálského zákoníku svedli Bruno Krusch a Mario Krammer. Druhá část semináře bude věnována Jaroslavu Kudrnovi a jeho práci Studie k barbarským zákoníkům. Vedení semináře se ujali Michaela Malaníková a Robert Antonín.
   
 • 9. listopadu 2007
  Přednáška Hugha McLeoda
  Anglický historik Hugh McLeod přednese na půdě historického ústavu přednášku s názvem "Náboženství v Anglii - malém atlantickém ostrově mezi Evropou a Amerikou"
  Podrobnosti

   
 • 7. listopadu 2007
  Přednáška Ivany Čornejové
  Zveme Vás na přednášku Ivany Čornejové s názvem "NENÍ SE ČEMU DIVIT, ŽE BLOUDÍCÍ CHODÍ V NEVĚDOMOSTI…" CÍRKEVNÍ ŘÁDY A NESNADNÉ CESTY POBĚLOHORSKÉ REKATOLIZACE
  Podrobnosti

   
 • 28. června 2007
  Osobnosti moravských dějin - prezentace knihy
  Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura, Matice moravská, Historický ústav FF MU a Historické oddělení Moravského zemského muzea uspořádaly prezentaci knihy Osobnosti moravských dějin (1), kterou k vydání připravili Libor Jan a Zdeněk Drahoš. O roli osobností v dějinách země promluvil v přednáškovém sále MZM profesor Josef Válka.
   
 • 26. října 2007
  Interpretace ruských revolucí 1917
  Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura, Historický ústav FF MU a Historický ústav AV ČR – pobočka Brno srdečně zvou na kolokvium s názvem Interpretace ruských revolucí 1917. Akce se koná v pátek dne 26. října od 9.00 hod. v salónku kavárny Slavia na Solniční ulici v Brně.
   
 • 17. května 2007
  Přednáška
  Zveme Vás na přednášku prof. Dr. Gérarda Gayota (Université Charles de Gaulle, Lille) s názvem Konec postřihovačů sukna v Evropě 1600-1900 s historiografickým a metodologickým úvodem do francouzského dějepisectví. Přednáška s následnou diskusí se koná v pondělí 25. 6. 2007 v 14 hod. v prostorách Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, A. Nováka 1, Brno, v učebně B32 (budova B, 3. patro). Přednáška proběhne ve francouzském jazyce, tlumočení je zajištěno.
   
 • 11.-12. června 2007
  Workshop doktorandů
  Bilaterales wissenschaftliches PhD. Workshop von Wiener, Prager und Brünner DissertantInnen "Historisierung und kulturelle Kategorien unter dem Blickwinkel der Historischen Anthropologie und Kulturwissenschaften".
  Další z řady setkání českých a rakouských doktorandů, kteří zde představí své disertační projekty pod úhlem metod historické antropologie. Tentokrát na půdě Historického ústavu FF MU.
  Program akce

   
 • 31. května - 1. června 2007
  Rituál smíření - Konflikt a jeho řešení ve středověku
  Pracovní zasedání, které se bude konat ve dnech 31.5. a 1.6. v prostorách Historického ústavu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Pořádají Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy Historického ústavu FF MU ve spolupráci s Centrem medievistických studií v Praze.
  Pozvánka a program
  Plakát

   
 • 24. května 2007
  Prezentace
  Dne 24. května v 15.00 proběhne v posluchárně A 21 Historického ústavu FF MU prezentace knih Martina Nodla Dějepisectví mezi vědou a politikou, s podtitulem Úvahy o historiografii 19. a 20. století, a Martina Wihody Vladislav Jindřich. Úvodní slovo pronese prof. dr. Josef Válka.
  Bližší informace
   
 • 18. května 2007
  Doktorská čtení
  Dne 18. května 2007 od 14. 00 proběhnou v seminární knihovně Historického ústavu FF MU V. medievistická doktorská čtení. Tématem čtení bude diskuse nad knihou Františka Šmahela Idea národa v husitských Čechách, která volně navazuje na téma Češi a Němci v českých kronikách vrcholného a pozdního středověku. Vedení semináře se ujala Mgr. Lenka Peremská.
   
 • 17. května 2007
  Přednáška - Tomáš kardinál Špidlík
  Zveme Vás na přednášku Jeho Eminence Prof. Dr. Tomáše kardinála Špidlíka (Papežský orientální ústav v Římě) Evropská kultura v dnešním světě. Přednáška se koná ve čtvrtek dne 17. května 2007 v 16.00 hod. v aule Filozofické fakulty MU budova C, 3. poschodí.
   
 • 11. května 2007
  Doktorská čtení
  Doktorské čtení pro dějiny 19. a 20. století se uskuteční v pátek 11. 5. 2007 od 14,10 hod. v posl. A:21. Vystoupí Mgr. Martin Marek.
   
 • 25.- 26. dubna 2007
  Konference „Morava v boji proti fašismu“
  Konference probíhá v prostorách klubu na rektorátu Masarykovy univerzity.
  Bližší informace
   
 • 24. dubna 2007
  Přednáška - prof. Zdeněk Beneš
  Zveme Vás na přednášku Prof. PhDr. Zdenka Beneše, CSc. (Univerzita Karlova Praha), Lesk a bída empirismu – stojí historiografie na rozcestí? Přednáška se koná v úterý dne 24. dubna 2007 ve 13.20 hod. v posluchárně A 21, Filozofická fakulta, Arne Nováka 1, budova A, 1. patro.
   
 • 17. dubna 2007
  Diskusní odpoledne s Milošem Havelkou
  Beseda s profesorem Milošem Havelkou (Ústav politologie FF UK, Praha) u příležitosti vydání publikace Spor o smysl českých dějin 2. 1938-1989. Posuny a akcenty české otázky (Torst, Praha 2006) se uskuteční v úterý dne 17. dubna 2007 v zasedací místnosti Filozofické fakulty MU, budova C, první patro (děkanát), v 16.00 hodin. Zvou: Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura; Historický ústav FF MU; Centrum pro studium demokracie a kultury
   
 • 13. dubna 2007
  Doktorská čtení
  Dne 13. dubna od 14. 00 proběhnou v seminární knihovně Historického ústavu FF MU IV. medievistická doktorská čtení. Tématem čtení bude obraz Čechů a Němců v českých kronikách vrcholného a pozdního středověku. Vedení semináře se ujali Mgr. Robert Antonín a Mgr. Přemysl Bar.
 • 26. března 2007
  Přednáška
  Zveme Vás na přednášku Prof. Ericha Leitenbergera (Erzdiözese Wien), "Auf der Suche nach der ‚Seele Europas' im Zeitalter der Globalisierung " , která se koná v pondělí dne 26. března 2007 ve 13.20 hod. v posluchárně A 21, Filozofická fakulta, Arne Nováka 1, budova A, 1. patro. Přednáška bude pronesena v němčině. Přednášku pořádají Historický ústav Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, oborové rady doktorandského studia, Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura a Matice moravská.
 • 1. listopadu 2006
  Česko-polské pracovní zasedání "Šlechta, moc a reprezentace ve středověku"
  Pořádají Centrum medievistických studií FlÚ AV ČR a Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země kultura 14. 11. 2006 v Centru medievistických studií v Praze od 10.00 hod.
  Bližší informace
 • 8. listopadu 2006
  Přednáška - Dr. Gottfried Wagner
  Zveme Vás na přednášku Dr. Gottfrieda Wagnera, "Vom Umgang mit allgemeiner und familiärer Geschichte Deutsche und Juden nach 1945 der Fall Wagner- Peck" , která se koná ve středu dne 8. listopadu 2006 v 14.00 hod. v zasedací síni děkanátu, Filozofická fakulta, Arne Nováka 1, budova C, 1. patro.Přednášku pořádají Historický ústav FF MU, oborové rady doktorandského studia historie, Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura, Magistrát města Brna, odbor zahraničních vztahů a Matice moravská. Přednáška bude pronesena v němčině.
 • 3. listopadu 2006
  Medievistická doktorská čtení
  Zveme Vás na doktorský seminář Češi a Němci v kronikách vrcholného a pozdního středověku , který se bude konat ve 14.00 v pátek 3. listopadu 2006 v MPHS Historického ústavu FF MU. Vedení semináře se ujali Mgr. Stanislav Bárta a Mgr. Demeter Malaťák
 • 3. listopadu 2006
  Sekularizace českých zemí v letech 1848-1914
  Zveme na kolokvium Výzkumného střediska pro dějiny střední Evropy ve spolupráci s Historickým ústavem FF MU a CDK, 3. 11. 2006 (pátek), Filozofická fakulta MU, Brno, budova C, zasedací místnost děkanátu
  Bližší informace
 • 27. října 2006
  Doktorská čtení
  První doktorská čtení tohoto semestru se uskuteční v pátek 27. 10. 2006 ve 14,10 hodin. v posl. A21.
 • 19. října 2006
  Konstruierte Heilige Hagiographie als Quelle zum Verständnis zum Frühmittelalter
  HÚ FFMU, oborové rady doktorandského studia, Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy a Matice moravská si Vás dovolují pozvat na přednášku Albrechta Diema, která se koná ve čtvrtek dne 19. října 2006 v 15.00 hod. v posluchárně A21 (dříve č. 25) Filozofické fakulty MU budova A, 1. poschodí.
 • 22. září 2006
  Historik v proměnách doby a prostředí (19. století)
  pracovní kolokvium, pořádané ve spolupráci VZ MU (Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země kultura), Historického ústavu AV ČR a Centra pro studium demokracie a kultury dne 22. 9. 2006 (pátek) na půdě Filozofické fakulty MU, Brno, v hlavní zasedací místnosti v prostorách děkanátu, I. patro budovy C
  Bližší informace
 • 15. září 2006
  Nabídka praxe
  Muzeum romské kultury nabízí možnost vykonání povinné praxe v libovolném rozsahu pro posluchače oboru knihovnictví, etnologie, muzikologie, historie, dějiny umění i dalších oborů. Praxe se týká výpomoci v jednotlivých sbírkových fondech, práce koordinuje kurátor daného fondu. Domluva je možná přes sekretariát sekretariat@rommuz.cz s předstihem 14 dní.
 • 20. června 2006
  Rekonstrukce webu
  Tyto webové stránky právě procházejí rekonstrukcí designu i obsahu. Část nových stránek je již v provozu, u některých jsou zatím k dispozici pouze starší verze. Děkujeme za trpělivost.
 • 2. června 2006
  Romanika na Moravě: umění, mentality a moc
  Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy/Prameny – Země – Kultura pořádá 2. června 2006 od 10.00 hod. v Univerzitním klubu na rektorátu MU (Žerotínovo nám.) jednodenní pracovní setkání o stavu a perspektivách výzkumu románského umění na Moravě.
 • 24. května 2006
  Prof. Thomas Winkelbauer - jmenování čestným doktorem historie
  Rektor Masarykovy univerzity, děkan Filozofické fakulty si Vás dovolují pozvat na slavnostní zasedání vědeckých rad Masarykovy univerzity a Filozofické fakulty 24. května 2006 v 10.00 hodin v Aule Masarykovy univerzity na Právnické fakultě Brno, Veveří 70
 • 17. května 2006
  Kaiserhof und Adel im 17. Jahrhundert. Erträge und Desiderate der Forschung
  K přednášce Dr. Marka Hengerera (Universität Konstanz), zvou Historický ústav FF MU, Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura a Matice moravská. Místo a čas: úterý, 17. května 2006 v 13.20 hod. v posluchárně A22 Filozofické fakulty MU.
 • 25. dubna 2006
  Eurasijství v ruské historiografii
  K přednášce Doc. Dr. Emila Voráčka, CSc. (Historický ústav AV ČR Praha), zvou Historický ústav FF MU, Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura a Matice moravská. Místo a čas: úterý, 25. dubna 2006 v 11.45 hod. v posluchárně A21 (dříve č. 25) Filozofické fakulty MU.
 • 6. dubna 2006
  Románské domy v románské Praze
  Historický ústav FF MU, Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura a Matice moravská si Vás dovolují pozvat na přednášku Zdeňka Dragouna (Ústav archeologické památkové péče Praha), která se koná ve čtvrtek dne 6. dubna 2006 v 15.00 hod. v posluchárně A21 Filozofické fakulty MU.
 • 15. března 2006
  Die Wiener Hofburg in der Frühen Neuzeit. Historische und Kunsthistorische Fragestellungen
  Historický ústav a Seminář dějin umění FFMU si Vás s dalšími spolupořadateli dovolují pozvat na přednášku, kterou přednese Mag. Dr. Herbert Karner (Österreichische Akademie der Wissenschaften) v 15.00 v posluchárně č. B13 n filozofické fakultě. Přednáška bude přednesena v němčině.
 • 7. prosince 2005
  Prezentace
  Historický ústav FF MU si vás dovoluje srdečně pozvat na veřejnou prezentaci knihy Martina Wihody Zlatá bula sicilská. Podivuhodný příběh ve vrstvách paměti. Tato práce vznikla v rámci Výzkumného záměru MSM 0021622426 (Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země kultura). Prezentace bude zahájena v 18.00 v seminární knihovně historického ústavu.
 • 7. prosince 2005
   
  DVĚ STOLETÍ STŘEDNÍ EVROPY - beseda s prof. Janem Křenem nad jeho novou knihou
  Ve středu dne 7. prosince 2005 ve 13.30 v posluchárně A 21, Filozofická fakulta, budova A, 1. poschodí. Srdečně zvou Historický ústav FFMU, oborové rady doktorského studia, Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy a Matice moravská.
 • SVOČ 2005
  Do celostátní soutěže studentských prací, která se letos uskuteční v Liberci postoupili: Marcel Eliáš, práce "Židia v právnych nariadeniach Arpádovcov", Jan Čech: "Hazardní hry v Čechách v 16. a 17. století", Tomáš Cidlina: "Josef II. a Isabela Parmská v korespondenci starohraběte Antona Josefa ze Salm-Reifferscheidu", Jan Seidl: "Sjezd československých právníků v roce 1925 jako platforma diskuze o odtrestnění homosexuality"
 • 1. a 2. prosince 2005
   
  Občanské elity a obecní samospráva 1848-1948: metody, stav a výhledy bádání
  Mezinárodní vědecká konference v zasedacím sále děkanátu FF MU v Brně, A. Nováka 1. Srdečně zvou organizátoři: Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy, Historický ústav FF Masarykovy univerzity, Katedra společenských věd a práva Univerzity obrany, Historický ústav Akademie věd v Brně a Matice moravská
 • 25. listopadu 2005
  Doktorská čtení
  Další doktorské čtení se uskuteční v pátek 25. 11. 2005 ve 14,10 hodin v posl. A21. Tentokrát vystoupí kolegové Tomáš malý a Radek Slabotínský.
 • 21. listopadu 2005
  Workshop na téma "Pecunia nervus societatis Moravicae"
  Koná se v prostorách FF MU v Brně. Pořádají: Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy, Historický ústav FF Masarykovy univerzity a Matice moravská v Brně
 • 14. listopadu 2005
  "Pomníky jako místa paměti" - Přednáška PhDr. Zdenka Hojdy, CSc.(Univerzita Karlova Praha)
  Historický ústav FF MU, Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy a Matice moravská Vás zvou na přednášku v pondělí dne 14. listopadu 2005 ve 14.10. v posluchárně A 21 (dříve č. 25), Filozofická fakulta, Arne Nováka 1, budova A, 1. poschodí.
 • 10. a 11. listopadu 2005
  Moravské vyrovnání z roku 1905: Možnosti a limity národnostního smíru ve střední Evropě
  Mezinárodní vědecká konference v zasedacím sále rektorátu Vysokého učení technického v Brně, Antonínská 1. Organizátoři: Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy, Historický ústav FF Masarykovy univerzity, Historický ústav Akademie věd v Brně a Matice moravská.
 • 7. listopadu 2005
  Přednáška Jeremy Kinga (Mt. Holyoke College/USA): "Američtí bohemisté"
  Historický ústav FF MU, Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy a Matické moravská srdečně zvou na 7. 11. v 8:30 do místnosti A21 Přednášející je autorem řady studií k problematice národnostních vztahů v habsburské monarchii v 19. století. Přednáška bude probíhat v češtině, následná diskuse v češtině a angličtině.
 • 26. října 2005
  Katederní kolo SVOČ
  Školní kolo každoroční soutěže studentských prací pořádané Historickým ústavem a Ústavem pomocných věd historických a archivnictí se koná dne 26. 10. od 9:30 v Malé pracovně historického semináře "MPHS". Celostátní kolo letos proběhne v prosinci na půdě Katedry dějepisu Pedagogické fakulty Technické univerzity v Liberci
 • 21. 10. 2005
  Cena Edvarda Beneše
  21. 10. byla studentce oboru historie a žurnalistika Markétě Chalupové předána cena za první místo v soutěži o Cenu Edvarda Beneše, kterou každoročně uděluje město Sezimovo Ústí za studentské práce v oblasti moderních dějin. Markéta Chalupová se soutěže účastnila se svou bakalářskou prací Odraz atentátu na Heydricha v českém legálním protektorátním tisku. Brno HÚ FF MU 2004 (vedoucí práce prof. PhDr. Jiří Malíř), která byla obhájená na Historickém ústavu FF MU v lednu 2005.
 • 18. října 2005
  Stát, státnost a rituály přemyslovského věku
  Pracovní sympozium s podtitulem: "Problémy, názory, otázky" v Univerzitním klubu na rektorátu MU v Brně. Spolupořádají: Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy, Historický ústav FF Masarykovy univerzity, Historický ústav Akademie věd v Brně a Matice moravská
 • 7. října 2005
  Kolokvium na téma "Pravoslaví v historickém, náboženském a kulturním kontextu"
  Zasedací sál děkanátu FF MU v Brně. Organizátoři: Výzkumného střediska pro dějiny střední Evropy, Historický ústav FF Masarykovy univerzity, Historický ústav Akademie věd v Brně a Centrum pro studium demokracie a kultury.
 • 27.-30. září 2005
  Polsko-české fórum mladých medievistů
  Vybraní doktorandi Historického ústavu a Ústavu klasických studií FF MU se specializací na středověk se zúčastnili 1. polsko-českého semináře v Hnězdně, který byl pořádán Institutem Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Na tomto fóru postupně přednesli tyto příspěvky: Martin Mikuláš: Petr I. z Rožmberka; Demeter Malaťák: České královské korunovace doby přemyslovské; David Kalhous: Kristiánova legenda v souřadnicích dějiny střední Evropy; Libor Švanda: Laudationes v Kosmově kronice; Anna Smékalová: Dějepisectví druhé poloviny 12. století; Michaela Malaníková: Měšťanské ženy na Moravě ve 14.-15. století; Robert Antonín: Zahraniční politika českého krále Václava II.; Anna Pumprová: Kázání Petra Želivského, opata cisterciáckého kláštera na Zbraslavi.
 • 21. června 2005
  Václav II. Dvorské rituály a zbožná nadání
  Sympozium v Anežském klášteře v Praze za spoluorganizace Výzkumného střediska pro dějiny střední Evropy při MU v Brně a Centra medievistických studií v Praze.
 • 21. a 22. 4. 2005
  "Napoleonské války a historická paměť"
  Mezinárodní vědecká konference v sídle Kanceláře veřejného ochránce práv v Brně. Organizátoři: Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy, Matice moravská v Brně, Muzeum Brněnska a Historický ústav Filozofické fakulty Masarykovy univerzity a Historický ústav Akademie ČR v Brně.
 • 18. dubna 2005
  Pozvánka na přednášku
  Zveme Vás na přednášku Stanislava Petra "Rukopisné bádání v Čechách a na Moravě".
  Bližší informace
 • 16. a 30. dubna 2005
  Přípravné kurzy pro přijímací řízení
  Nabízíme Vám možnost důkladněji se seznámit s podmínkami přijetí, přijímacími testy a možnostmi studia na oboru historie na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v podobě jednodenních přípravných kurzů.
  Bližší informace
 • 29. dubna 2005
  Počátky Brna
  Historický ústav Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně pořádá v pátek 29. dubna 2005 od 14.00 diskusní kulatý stůl na téma Počátky Brna
  Bližší informace

 

 

 


Osobní nástroje