Přejít na obsah Přejít na navigaci

HIU

Nacházíte se zde: HIU Aktuality Archiv zpráv roku 2008
Navigace

Fakultní služby


Univerzitní služby

 
Akce dokumentů

Archiv zpráv roku 2008

 

 • 5. prosince
  XV. medievistická doktorská čtení a doktorská čtení 19. a 20. století se z důvodu rozloučení s prof. Jaroslavem Mezníkem nekonají
 • 2. prosince 2008
  Pokoušení nesvobody. Intelektuálové v čase zkoušek
  Diskuse nad knihou R. Dahrendorfa za účasti M. Havelky, P. Horáka a S. Balíka
  Podrobnosti
   
 • 28. listopadu 2008
  XIV. medievistická doktorská čtení
  se uskuteční v seminární knihovně Historického ústavu FF MU od 14.00 pod názvem "Od listiny k regestu". Čtení povede Dr. Karel Hruza ve spolupráci s Mgr. Petrem Elbelem, PhD. (oba Institut für Mittelalterforschung OeAW, oddělení Regesta Imperii).
  Pracovní texty
   
 • 27. listopadu 2008
  "daß in nächster Zeit Lkw.s der SS Kisten aus Prag bringen werden". Der Raub der Insignien- und Archivalien der Universität Prag in Frühjahr 1945
  zveme Vás na přednášku Dr. Karla Hruzy (Institut für Mittelalterforschung OeAW), která se bude konat v posluchárně A 21 od 14.15.
  Pozvánka a anotace
   
  12. - 14. listopadu 2008
  Německy mluvící obyvatelstvo v Československu po roce 1945.
  Stav bádání – Prameny – Metody – Perspektivy. Pracovní a bilancující konference pořádaná ve spolupráci s dalšími institucemi.
  Program jednání

   
 • 6. - 8. listopadu 2008
  Konference „Paměť města. Město a jeho obyvatelé ve 20. století"
  navazuje tematicky na grantový projekt zpracovávaný v letech 2005-2007 na EÚ AV ČR, HÚ FF MU a v AMB "Kolektivní paměť města Brna. Její proměny a vývoj v průběhu 20. století"
  Call for Papers

   
 • 31. října 2008
  XIII. medievistická doktorská čtení
  se uskuteční v seminární knihovně Historického ústavu FF MU od 14.00 pod názvem "Možnosti a meze interpretace sporů na pražské předhusitské univerzitě". Čtení povede Mgr. Martin Nodl (CMS Praha).
   
 • 30. září - 1. října 2008
  JUDr. Václav Kounic a jeho doba
  Vědecká konference.
  Pozvánka a program
   
 • 6. června 2008
  XII. medievistická doktorská čtení
  se uskuteční pod názvem "Středověké městské právo II.". Čtení povedou: Mgr. Michaela Malaníková a Mgr. Iva Grünbaumová
   
 • 16. května 2008
  XI. medievistická doktorská čtení
  proběhla pod názvem "Středověké městské právo I.". Čtení vedly: Mgr. Michaela Malaníková a Mgr. Iva Grünbaumová
   
 • 6. května 2008
  Konfesionálný exil ako fenomén ranonovovekej Strednej Európy
  Zveme Vás na přednášku dr.Evy Kowalské
  Podrobnosti
   
 • 5. května 2008
  Co je nového na novověku?
  Zveme Vás na veřejnou přednášku doc. Tomáše Knoze v rámci řízení ke jmenování profesorem
  Podrobnosti
   
 • 24. - 25. dubna 2008
  Sekularizace venkovského prostoru v 19. století
  Mezinárodní vědecká konference.
  Program konference

   
 • 18. dubna 2008
  Doktorská čtení - dějiny 19. a 20. století
  Doktorské čtení se uskuteční v pátek 18.4.2008 od 14,10 hod. v posl. A:21. Vystoupí Mgr. Jan Chvatík.
 • 17. dubna 2008
  Historická krajina jako "theatrum mundi"
  Zveme Vás na přednášku profesorky Evy Semotanové
  Podrobnosti

   
 • 4. dubna 2008
  X. medievistická doktorská čtení
  pod názvem "Predigtsammlungen im Frühmittelalter – das homiliar des Hrabanus Maurus für Kaiser Lothar I.". Vedení semináře se ujala Marianne Pollheimer.
  Podrobnosti

   
 • 19. března 2008
  Genderové stereotypy 19. století
  Zveme Vás na přednášku Mileny Lenderové
  Podrobnosti

   
 • 13. března 2008
  Pierre Manent: Proč existují národy. Úvahy o demokracii v Evropě - debata
  Debata za účasti Josefa Války, Petra Horáka, Jana Holzera a Jana Spousty je součástí programu doktorských čtení pro 19. a 20. století.
  Bližší informace

   
 • 7. března 2008
  IX. medievistická doktorská čtení
  pod názvem Zemské právo v Čechách a na Moravě se budou konat ve 14:10 v doktorské pracovně Historického ústavu FF MU. Vedení semináře se ujali Mgr. Dalibor Janiš, PhD. a Mgr. Naďa Štachová.
   
 • 27. února 2008
  Ad iustitiam et bonum commune
  Proměny zemského práva v českých zemích ve středověku a raném novověku. Pracovní zasedání se bude konat od 10.00 na Děkanátě Filozofické fakulty.
  Bližší informace
   
 •  

   

   


  Osobní nástroje