<preskok na obsahovou cast> <preskok na navigaci>

HIU

You are here: HIU News
Navigation

Faculty Services


University Services

 
Document Actions

Neznámé balkánské křižovatky

Pozvánka na cyklus přednášek

Kolegyně a kolegové,
upozorňuji Vás na přednášky doc. dr. Jaromíra Lindy, Ph.D., z Bělehradu na téma česko-srbsko-slovenských vztahů, menšinové problematiky atd. Přednášky vypisuje Ústav slavistiky a v ISu je najdete pod kódem BK_10 a názvem Neznámé balkánské křižovatky.

Stručná anotace:
Cyklus přednášek zabývajících se pohledem jazykovědy, literární vědy, historie, etnologie a demografie na dosud neznámé aspekty česko-slovensko-srbských a šířeji i balkánských vztahů. Přednášky nabídnou nová, neprozkoumaná témata z konce 18. století do začátku 20. století. Výuka probíhá blokově ve dnech 14.–18.10.2013, vždy 14:10-17:25 hod., posl. M01. Více viz sylabus předmětu v ISu.


Personal tools