Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation

HIU

Sie sind hier: HIU Aktuell
Navigation

Dienstleistungen der Fakultät


Dienstleistungen der Universität

 
Artikelaktionen

Soutěž Studentská vědecká konference

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

obracím se na vás s nabídkou účasti ve studentské vědecké soutěži. Soutěž
Studentské vědecké konference má již dlouhou tradici a Historický ústav se
v ní prezentoval vždy velmi solidními pracemi.
Pro účast jsou vhodné zvláště přepracované (tj. zvláště zkrácené) kvalitní
bakalářské práce, upravené dle pokynu statutu CSVK v příloze.
Historický ústav počítá s uspořádáním katederního kola soutěže v polovině
února 2016, v němž budou vybrány dvě práce pro celostátní kolo soutěže v
Brně. Účastníci soutěže budou finančně podpořeni, delegáti pro
celostátní kolo soutěže obdrží zvláštní podporu. Nejlepší práce z
celostátního kola budou publikovány a úspěch je vnímán jako důležitý start
kariéry mj. s ohledem na případné doktorské studium apod.
Pokud tedy máte o účast zájem, kontaktujte laskavě co nejdříve svou/svého
vedoucí/ho práce a konzultujte s ní/m možnosti úpravy textu. Současně mi
neprodleně sdělte svůj zájem o účast v soutěži a to nejpozději do 7.1.
2016 na mail fasora@phil.muni.cz.

Statut soutěže najdete zde

Těším se na Váš zájem.
Lukáš Fasora


Benutzerspezifische Werkzeuge